Business & nätverk | SAUTER
 
 

Business & nätverk

SAUTER har ett brett nätverk av samarbetspartners. Dessa inkluderar företag, leverantörer, ideella organisationer, handelspartner, system hus och enskilda personer som har en affärsrelation med SAUTER.


SAUTER är medlem i olika nätverk som inkluderar universitet, forskningsinstitut, branschorganisationer, teknikpartnerskap och intressegrupper.


SAUTER mål är att njuta av långsiktiga affärsrelationer med dessa nätverkspartner, i syfte att främja den tekniska utvecklingen och stödja standardisering. Bolagets mål är att arbeta för att genomföra energieffektivitetsökningar.

 
Logo European building automation controls association (eu.bac)
eu.bac

 

Som branschorganisation, representeras eu.bac 95 % av alla europeiska tillverkare av produkter för hem -och fastighetsautomation. Dess mål är att utveckla, standardisering och tillämpning av energieffektiva lösningar i byggnader.


Byggnader står för 40 % av energiförbrukningen och 36 % av CO2-utsläppen i Europa. Den optimalt utnyttjande av energi i nya byggnader och minskning av energiförbrukningen i befintliga byggnader är en kärnkompetens i SAUTER. Som aktiv medlem i eu.bac, SAUTER stödjer den fortsatta utvecklingen av standarder och genomförandet på marknaden.

 

eu.bac-certifierade produkter från SAUTER

 

Läs mer om eu.bac

 

Kvalificerad partner för eu.bac certifiering

 

SAUTER är en av pionjärerna inom eu.bac certifiering. Med sina egna revisorer, SAUTER certifierar byggnader över hela Europa. Företaget är även certifierat för att utbilda eu.bac systemets revisorer.

 
eu.bac Insight 2/2016
SAUTER in the eu.bac "Insight" magazine

 

("Insight" är utgiven på Engelska och Tyska.)

 

Issue 2 / 2016 (PDF):

 • A New World of Working in Munich
 • A Room Operating Unit Like a Smartphone: SAUTER ecoUnit-Touch

 

Issue 1 / 2016 (PDF):

 • Maximum Energy Efficiency for Switzerland’s Highest Office Building
 • Flexible Room Automation for Open-Plan Room Design

 

Issue 3 / 2015 (PDF):

 • Saarland University to become a Model Energy Campus
 • New Room Controller for more Comfort and Energy Efficiency


Issue 2 / 2015 (PDF):

 • Sustainability in Paris on the rise – assisted by SAUTER
 
Logo BACnet
BACnet

 

Sedan oktober 2003 har BACnet (Building Automation and Control nätverk) varit den världsomspännande standard EN ISO 16484-5 för öppen kommunikation inom fastighetsautomation. BACnet Organisationen samlar all verksamhet i samband med standardisering och vidareutveckling av standarden. 


Med Vendor ID 80, är SAUTER bland de första europeiska tillverkarna att använda produkter baserade på BACnet-standarden. Idag är SAUTER en av de ledande tillverkarna av BACnet-produkter i världen. SAUTER deltar aktivt i den fortsatta utvecklingen av standarden och finns representerat i alla arbetsgrupper.

 
Logo BACnet

Här hittar du BTL certifierade SAUTER produkter

 

Läs mer om allsidig BACnet byggnadsautomations lösningar från SAUTER i broschyren ges här (höger kolumn).

 

Ta reda på mer om BACnet.

Information om BACnet Interest Group

Besök även BACnet Interest Group (Sverige).

 
SAUTER in the "BACnet Europe Journal"

 

("BACnet Europe Journal" är utgiven på Engelska och Tyska)

 

Issue 24, March 2016 (PDF):

 • Optimum Room Climate for the Swiss Ornithological Institute
 • Central Intelligence for Modern Building Automation

 

Issue 23, September 2015 (PDF):

 • New Room Controller for more Comfort and Energy Efficiency
 • Green Building instead of Printer’s Ink in Prague

 

Issue 22, March 2015 (PDF):

 • Comfortable Climate in Oslo’s most famous Shopping Centre
 • System Operation at your Fingertips – on a PC, Cabinet or Tablet

 

Issue 21, October 2014 (PDF):

 • Energy-Efficient Accommodation in the Heart of Berlin
 • Mobile Building Management

 

Issue 20, March 2014 (PDF):

 • Energy-Efficient Accommodation in the Heart of Berlin
 • Mobile Building Management

 

Issue 19, October 2013 (PDF):

 • Integrated Room Automation in the New Palace of Justice, Amsterdam
 • Certified SCADA Software
 
Logo EnOcean Alliance
EnOcean Alliance


Hållbara byggnader är inte möjlig utan hållbara produkter. EnOcean Alliance består av världsledande tillverkare från byggsektorn som kom tillsammans för att vidareutveckla den batterifria trådlösa tekniken från EnOcean som ett samverkande system lösningen på marknaden.

 

Som ledande leverantör av hållbara lösningar för fastighetsautomation, är SAUTER backa tekniken från EnOcean att driva sina rum styrenheter enbart med kraft från den omgivande ljus. Världens första genomförandet av den dubbelriktade EnOcean Dolphin teknik i apparater för rumsautomation var banbrytande.

 

Här hittar du SAUTER EnOcean products.

 

Ta reda på mer om EnOcean Alliance.

  
Logo Swisscleantech
swisscleantech

 

Som en organisation representerar swisscleantech intressen schweiziska cleantech-sektorn ("gröna affärer"). Målet med swisscleantech är att positionera Schweiz som ett cleantech-land.


Som en schweizisk tillverkare av produkter och lösningar för hållbara byggnader, stöder SAUTER målen för den schweiziska cleantech strategin.

 

Ta reda på mer om swisscleantech.