Miljö | SAUTER
 
 

SAUTER Miljö

Sauter Automation AB's miljöpolicy finns statuerad här brevid.

 

Vi på Sauter Automation AB arbetar kontinuerligt med frågeställningar

kring miljö och energibesparingar, se vår  miljöberättelse för år 2019

Våra ISO-certifikat och miljöcertifikat kan laddas hem från denna sida.

 

samt miljöpolicy och kvalitetspolicy

 

Hela vårt miljömål för 2019 och redovisning finns i miljöplanen som

kan laddas ned och läsas här >>

 

 

 

miljödiplom SVENSK MILJÖBAS

Sauter Automation AB 

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i

Svensk Miljöbas.

Detta innebär att organisationen har:

• En miljöpolicy, mål och handlingsplan

• En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts

• Genomfört konkreta miljöförbättringar

• Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap

• Förankrat och redovisat miljöarbetet

• Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Miljödiplomet är giltigt till och med 2019-04-30  Stockholm den 3 april 2018 

 

Diplomet kan laddas ned och läsas här  >>>

 

2019 års Anslutningsbevis Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Sauter Automation AB

 

är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar

 

 

Anslutningsbeviset kan laddas ned och läsas här >>>

 

 

  
Miljöberättelse

 

Sauter Automations AB´s miljöberättelse för 2019

  

Ladda ner PDF