BACnet-certifierad fastighetsövervakning med SAUTER Vision Center
 
 

BACnet-certifierad fastighetsövervakning med SAUTER Vision Center

26.02.2017

Den senaste versionen av SAUTER Vision Center programvara är klar för användning i stora projekt och har BACnet B-AWS certifiering. Med en modul för förebyggande underhåll och många andra nya funktioner, med fastighetsautomation från SAUTER fungerar alla installationer smidigt.

 

Moderna fastighetssystem måste möta de ständigt ökande kraven när det gäller att säkerställa kontinuerlig drift av anläggningar och ett hållbart byggande med energihantering. Med Vision Center, erbjuder SAUTER en heltäckande lösning som alltid uppfyller de senaste kraven och ständigt vidareutvecklas.

 

Användarvänligt  och förebyggande

SAUTER Vision Center är en webbaserad fastighetsautomationslösning i HTML5-standarden som möjliggör plattformsoberoende drift och visualisering av fastighetsövervakningen. Från någon plats var som hest och när som helst, kan användaren få tillgång till visningspaneler som ett centralt informationsgränssnitt för fastighetens drift och övervakning, energiförbrukning och tillhörande larm och nyckeltal. Ett brett utbud av användardefinierade  inställningar och en visningspanel  som kan anpassas genom att ”dra och släppa”,  garanterar en utmärkt användarkomfort

 

Den senaste versionen av programvaran är lämplig för små och medelstora  lösningar, men kan nu även användas för stora projekt. Installationen kan ske på en Windows Server 2012/2008, men även på en PC med Windows 10.

 

För att göra fastighetsdriften även smidigare och lättare, så innehåller den senaste versionen också en valfri integrerad underhållsmodul som ger information om serviceplanering  och utförande samt även förebyggande underhåll. Apparater, utrustning och deras egenskaper registreras, underhållsintervall  och kriterier definieras och underhållsarbeten  dokumenteras. Förebyggande underhåll hjälper dig att identifiera felkällor tidigt och därmed förhindra fel och öka tillgängligheten av system för att i slutändan  minska kostnaderna. Registrerad data ger värdefull information om installationen och gör det möjligt för underhållsschemat  att justeras specifikt till själva driften.

 

Certifierad anslutningsbarhet

Den senaste versionen av SAUTER Vision Center har tilldelats BACnet B-AWS certifikat. Fastighetsautomationssystemet kan därför införliva styrsystem av alla tillverkare. OPC-UA-klienten säkrar också kopplingen till olika OPC-servrar, vilket säkerställer full förbindelse med det bredaste utbudet av protokoll i fastighetsautomation, inklusive KNX, M-Bus, Modbus, EnOcean, SMI och DALI.

 

Därför passar SAUTER Vision Center inte bara för större enskilda fastigheter, men också för hela fastighetsparker eller fastigheter som är utspridda. Systemet är även utformat för att användas i laboratorie- och läkemedelsanläggningar med strängare säkerhetskrav, som även är FDA-godkända.

 

Fastighesövervakningen för framtiden - här och nu

Det modulära konceptet möjliggör SAUTER Vision Center att utökas för att möta kundspecifika krav för varje installation. I den senaste versionen, med Vision Center Studio engineering programmet, kan ändringar och tillägg till en anläggnings visualisering göras direkt och omedelbart på plats.

 

För att möjliggöra fjärrstyrning via smartphone  eller surfplatta, så är SAUTER Vision Center också utrustad med touch-kompatibel visualisering, vilket innebär att värden kan väljas och anpassas direkt på skärmen med beröring av ett finger.

 

Vad mera är, så kan SAUTER Vision Center göra varje befintlig äldre SAUTER installation, BACnet-kompatibel: den lösningen kommunicerar med DUC/PLC av den föregående generationen (EY3600) och visualiserar dessa anläggningar i SVC. Så det finns ingen anledning att byta ut alla enheter för att njuta av fördelarna med ”state-of-the-art” fastighetsövervakning.

 

 

 

Ladda hem mediarelease här ifrån >>

 

Mer svenskt produktainformation finns här >>

 

Engelsk produktinformation >>

 

Vill du veta mera eller kontakta oss >>

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

 

SAUTER Group

 •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
 •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
 •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
 •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
    energieffektivitet och hållbarhet
 •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
 •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
 •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
   BACnet International, EnOcean Alliance
 •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se