Byggnadsinformationsmodellering med SAUTER BIM produkter
 
 

Byggnadsinformationsmodellering med SAUTER BIM produkter

08.03.2017

SAUTER´s produkter finns nu tillgängliga för digital byggnadsplanering, sk. BIM  - Building Information Modelling.

Från http://bim.sauter-controls.com , kan datamodellen laddas ner direkt för specifika produkter i standardformaten Revit och IFC4.

Vid projektering av stora projekt, så använder konsulter, arkitekter och byggare alltmer sk. BIM digital metod, i vilkas modeller alla data för en byggnad fångas upp över dess hela livscykel. Detta möjliggör en bättre planering av säkerhet och optimerar produktiviteten i bygget med avseende på kostnader, schemaläggning och kvalitet. BIM ger också grunden för framtida expansion, underhåll, renovering, demontering och avfallshantering. Från det nya SAUTER BIM biblioteket, kan konsulter nu införliva SAUTER produkterna direkt in i modellens skapande och därmed uppnå maximal planeringsprecision.

 

Enkel, tydlig och öppen

 

SAUTER har tillsammans med en expert inom BIM bibliotek, skapat en marknadsvänlig lösning för framställning av produktdata för BIM. Sauter BIM-modeller kan sökas och laddas upp både direkt med hjälp av BIM-biblioteket (http://bim.sauter-controls.com) eller från den välkända produkt-navigeringen på SAUTER företagets webbplats. BIM-data kan laddas ned - direkt och utan insticksprogram  - som en hel katalog eller individuellt och för vissa produkter.

 

Med Revit och IFC4 formaten, stöder SAUTER BIM biblioteket de dataformat  som är relevanta för marknaden. Medan Revit är det format som för närvarande används mest, så beslutade SAUTER också att erbjuda format IFC4, som är en öppen, tillverkar-neutral standard som kan användas universellt och ger användaren maximal flexibilitet. SAUTER tar därför en väg som tidigare var förbehållet endast några få tillverkare. Baserat på bolagets goda erfarenheter med BACnet (Building Automation Control Network), som är en öppen kommunikationsstandard, så var SAUTER fast besluten att även använda den öppna IFC4 standard med BIM.

 

Vid sidan av att ladda ner BIM produktdata, erbjuder SAUTER BIM-biblioteket också olika alternativ för att söka efter och jämföra produkter enligt egenskaper och specifikationer.

 

Att bygga på erfarenhet

 

Vid genomförandet av BIM biblioteket, så gynnades SAUTER också av den samlade erfarenhet genom deltagande i "eeEmbedded" projekt. Tillsammans med 14 forskningsinstitut och företag från åtta länder, har SAUTER testat holistiska modeller för simulering och planering av energieffektiva byggnader i 3,5 år.

 

 

Ladda hem mediarelease här ifrån >>

 

Öppna SAUTER´s BIM bibliotek >>

 

Vill du veta mera eller kontakta oss >>

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

 

SAUTER Group

 •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
 •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
 •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
 •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
    energieffektivitet och hållbarhet
 •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
 •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
 •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
   BACnet International, EnOcean Alliance
 •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se