Central intelligens för modern fastighetsautomation
 
 

Central intelligens för modern fastighetsautomation

25.01.2016

Enkel hantering med ett centralt verktyg från vilken plats som helst på mobila enheter - det är vad som förväntas av en ”state-of-the-art ” fastighetsövervakningssystem. Dessutom skall energiövervakning integreras direkt i systemet.  SAUTER Vision Center uppfyller dessa krav som högnivånervcentrum för enskilda fastigheter, hela fastighetsparker eller enskilda lokaler.

 

Borta är de dagar då fastighetsskötaren fixade med uppvärmning i en dammig källare. Modern fastighetsförvaltning bygger nu på programvarulösningar som möjliggör enkel visualisering och drift av fastigheten från vilken plats som helst. I en tid präglad av Internet, är alla system anslutna och personalen har en överblick över hela fastigheten med alla dess datapunkter och styr anläggningen via ett musklick eller fingertryckning.
 
Till exempel från en läsplatta eller smartphone nås alla relevanta installationsdata och kan nås från var som helst och när som helst. Om fel uppstår, skickas larm automatiskt till en mobil enhet, vilket gör att den person som har ansvaret kan reagera snabbt. Sofistikerad feldiagnos och analys upptäcker tidigt systemfel, som bör undvikas i framtiden.

 

Som ett centralt verktyg för att manövrera och visualisera fastighetsdrift  är det vettigt att bygga ledningssystem för att direkt införliva effektivitetsorienterad övervakning av energiflöden. Med allt strängare energidirektiv  och självpåtagna mål för att minska energiförbrukningen och CO2-utsläpp, finns det en tydlig trend mot integrerade energiövervakning .

Vision Center mjukvarulösningen  från SAUTER, kombinerar redan fastighetsförvaltning med energiövervakningsfunktioner i en enda applikation (Building & Energy Management System, BEMS). Och båda områdena använder samma processdata  från en gemensam databas. Således SAUTER Vision Center uppfyller kraven från många investerare, ägare och operatörer för energi- och kostnadseffektiv drift.
 

Enhetligt driftkoncept

 

Dagens fastighetsskötare är en tjänsteleverantör som ofta är ansvariga för byggteknik av flera byggnader, eller för spridda lokaler, och är därmed på resande fot, en hel del. Modern fastighetsprogramvara såsom SAUTER Vision Center gör att hela fastighetsverksamheten - från en enskild byggnad till en internationellt distribuerade kontorsnät - övervakas centralt och bekvämt med ett enda hög-nivåsystem . Typiska användningsområden är kontorskomplex , företagsparker , universitet och industriområden, flygplatser, järnvägsstationer , sjukhus etc.
 

Som en browser-baserad lösning, bygger SAUTER Vision Center på ett standardiserat operativsystemskoncept oavsett vad kunden valt. Användargränssnittet tillhandahåller olika optimerade och individuellt justerbara till full skärmar. Realtidsdata  eller historiska diagram kan hämtas direkt från systemet,  grafer med dessa punkter kan användas intuitivt och enkelt. Full HTML5 stöd och en integrerad responsiv design tillåter användning av olika enheter såsom läsplattor, smartphones  och datorer.


”State-of-the-art” fastighetsförvaltning stöder naturligtvis öppna kommunikationsstandarder  såsom BACnet och OPC-UA, vilket säkerställer integrationen av omfattande tillverkare med olika protokoll. Naturligtvis kan SAUTER Vision Center också ansluta egna utvecklade system som finns på marknaden med SAUTER novaNet teknik. På detta sätt, kan äldre installationer också dra nytta av fördelarna med en modern fastighetsautomations lösning, vilket minskar trycket på att uppgradera sin hårdvara.
  

Flexibel rumsautomation

 

Mer än någonsin är det nödvändigt för en modern fastighetsautomations lösning är att förse fastighetens drift  med största möjliga flexibilitet när det gäller om- och tillbyggnader. När enskilda kontor blir gruppkontor eller flera zonområden, när det vid en fastighetsrenovering planeras för ytterligare befintliga system måste dessa därefter integreras i det övergripande systemet, bör detta också genomföras i fastighetens ledningssystemet med så lite arbete som möjligt.

Med SAUTER Vision Center, är bara ett par klick på administrationsgränssnitt  som krävs för att integrera förändrade användningsområden och rumsstorlekar. Individuella rums segment kan enkelt flyttas genom att dra och släpp, och därmed visas rum i samma färg. Rumsautomationen anpassas därför lätt till de förändrade kraven för drift och användare - särskilt i kombination med trådlösa EnOcean rumsenheter  som kan flyttas i rummet utan installationskostnader.
 

Gränssnittet för SAUTER Vision Center är i form av en praktisk, anpassningsbar instrumentpanel  som kan organiseras genom att dra och släppa. Det är den centrala informationselementet  för styrning av fastighetsdrift , som visar varje användare exakt den information som de verkligen behöver. Komfort, energiförbrukning och olika KPI-displayer möjliggör snabb upptäckt av fel och optimeringspotential , och är betydande tillsammans för fastighetsdriften och energiövervakning . Det är lätt att använda och kräver ingen IT-expertis.
 

Tillförlitlig larmhantering

 Lämplig, pålitlig larmhantering  är avgörande för effektiv fastighetsförvaltning, så att personalen kan svara omedelbart till funktionsstörningar . SAUTER Vision Center, har larmhantering  många enskilda konfigurationsalternativ för larmprocesser, och detta gör att företagsspecifika  krav kan  uppfyllas. När det gäller fel, får de fördefinierade personerna omedelbart larm via e-post eller sms till sina mobiltelefoner - postservrar  och SMS gateways  som kan integreras direkt i Vision Center.
 

Baserat på tillgänglighet och ansvar, kan olika meddelanden skickas till olika mottagare. Den integrerade energiövervakning  kan också användas för att utlösa larm för energirelevanta händelser, såsom ovanligt ökad konsumtion, som personalen omedelbart kan undersöka. Dessutom tillhandahåller SAUTER Vision Center funktioner för detaljerade larm utvärderingar och automatisk generering av larm statistik som kan användas av anläggningens drift och servicepersonal.

Säkerhet och efterlevnad

 

Ju mer fastighetsstyrning som är integrerad, blir IT-säkerheten desto viktigare. Eftersom inte alla protokoll och komponenter i fastighetssautomationen  för närvarande använder kryptering, så är virtuella privata nätverk (VPN) utplacerade i vilket protokoll kommunikationen skall skyddas. SAUTER Vision Center ger också driften att ställa mycket höga minimikrav för autentisering och lösenordsskydd.. 

 

Efterlevnad är också en viktig aspekt av många tillämpningar inom fastighets och rumsautomation . Till exempel inom Lab-området, är det ofta nödvändigt att registrera driften av anläggningen. Uppgifter om temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet måste övervakas kontinuerligt och registreras under utvecklings- och produktionsprocesser . Det måste också vara möjligt att spåra vilken person ändrade inställningar och vid vilken tidpunkt, både via dedikerade autentisering och dokumenterad kommentar till posterna och genom kontinuerlig inspelning i en verifieringskedja . SAUTER Vision Center använder denna funktion för att stödja direktiven för att uppfylla FDA: s krav.
 

SAUTER Vision Center är styrcentralen och samtidigt en övervakningslösningen för framställning av alla data från anläggningar, byggnader och enskilda lokaler. Således tillhandahåller denna fastighets- och energihanteringslösning, till exempel funktioner för rumshantering och energiövervakning , liksom omedelbara högre nivåinformation och instrumentpaneler  med de viktigaste nyckeltalen (KPI) med tillhörande diagram. Detta resulterar i gemensamma processen  av användningen av samma databaser, gemensamma användaradministration , en gemensam filosofi och i slutändan  lägre investerings- och programvarakostnader.

 

Mer information om SAUTER Vision Center kan hittas på:

http://www.sauter.se/sv/referenser-loesningar-sauter/teknisk-fastighetsstyrning-sauter/sauter-vision-center-teknisk-fastighetsstyrning-sauter.html

 

  

» Ladda ner Media Release

 

» Läs mera på produktdatablad

 

 

 

 

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader..

 

 

SAUTER Group

•    Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet

•    Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet

•    Har idag ca 2200 anställda, är verksam över hela världen och expanderar

      kontinuerligt

•    Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal

      energieffektivitet och hållbarhet

•    Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden

•    Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration

•    Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),

      BACnet International, EnOcean Alliance

•    Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se