Dubbla energieffektiviteten med SAUTER ecos504 rumsregulator
 
 

Dubbla energieffektiviteten med SAUTER ecos504 rumsregulator

02.07.2015

Den nya ecos504 rumsregulatorn från SAUTER, integrerar  den automatiska belysning- och solskyddstyrningen i rummets klimatreglering. I moderna byggnader så minskas i synnerhet energiförbrukningen medan komforten för rumsanvändaren ökas avsevärt.

I moderna byggnader, så används den mesta energin för kylning. För att minska förbrukningen måste solskyddet bla. automatiseras. Ytterligare betydande energibesparingar görs också genom närvarostyrning av belysning. Behovsstyrd ventilation med CO2-givare kan ge ett väsentligt bidrag till energieffektiviseringen.

 

Fokus på människan
Arbetet med att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt kan ofta förbise de människor som bor och arbetar i de rum och byggnader som man vill effektivisera. Det är just där SAUTER kommer in med en balanserad helhetslösning, baserad på ecos504 rumsregulator. Målet är att ge användaren en optimal miljö med minimal energiförbrukning. Rumsregulatorn integrerar inte bara solskydd, belysning och rumsklimatet i reglerutrustningen, utan integreras också i fastighetssystemet för primärenergi med hjälp av den öppna BACnet/IP-kommunikationen.

 

Modulär och flexibel.
SAUTER ecos504 är konstruerad som en modulär rumsautomationsstation med vilken distribuerade
ecolink I/O-moduler kan kombineras efter behov, vilket ger maximal flexibilitet när du ansluter fältenheter. Regulatorn stödjer upp till 8 fasta rum eller flexibla rumssegment. Dess kompakta konstruktion som en montageskena monterad enhet med endast 6 enhetsmoduler innebär att den kan installeras i små el centraler utan problem. Den fritt programmerbara rumsregulatorn baserad på B-BC BACnet profil med lokala historiska data, tidkanaler, kalendrar eller COV, uppfyller den de viktigaste förutsättningarna för verklig interoperabilitet. Omfattande bibliotek för rummets automatiseringsfunktioner enligt VDI 3813 finns tillgängliga för programmeraren.

 

Tillsammans med den beprövade ecoUnit 3 rumsenhetsserien, så erbjuder SAUTER också
ecoUnit 1 trådlösa operativa enheter med dubbelriktad EnOcean-teknik och LCD-skärmen.
Fönsterkontakter, strömbrytare och andra EnOcean enheter från tredjepartstillverkare kan också integreras.


KNX gränssnitt som anslutning till det elektriska systemets utrustning
Den direkta anslutningen av KNX fältenheter till ecos504, expanderar kraftfullt urvalet av rumsenheter, ställdon och sensorer som kan användas. Med öppen kommunikation i alla riktningar, mellan VVS-världen och elsystemsutrustningen, skapas en harmonisk helhetslösning för rumsanvändaren, fastighetsunderhållet och investeraren.

 

 

 

» Ladda ner Media Release

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö.

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

 

 

 

 

 

 

SAUTER Group
•    Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
•    Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
•    Har idag ca 2200 anställda, är verksam över hela världen och expanderar
      kontinuerligt
•    Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
      energieffektivitet och hållbarhet
•    Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
•    Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
•    Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
      BACnet International, EnOcean Alliance
•    Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se