FXV33* EasySwitch – Minskad energiförbrukning via flexibel återställning
 
 

FXV33* EasySwitch – Minskad energiförbrukning via flexibel återställning

05.12.2019

FXV33 * EasySwitch är den elektriska fördelningsenheten från SAUTER FXV-systemfamilj som möjliggör energieffektiv användning av bla. golvvärmesystem. EasySwitch förenklar montering och idrifttagning och imponerar också med sin enkla, intuitiva installation och drift.

 

Enklare, snabbare förmontering

 

Med FXV33 EasySwitch kan golvfördelare för monteras snabbare och lättare. Detta görs i bara två steg utan några tidskrävande kabeldragningar:

 

1) Snabb och enkel anslutning av rumstermostater och termiska ställdon

 

2) Tilldelning av rum med smarta vridomkopplare

 

Tack vare FXV33 EasySwitch från SAUTER kan systemet redan för monteras i verkstaden, vilket förenklar den mera komplexa monteringen direkt i fält. Därför krävs inte längre exakt kunskap om den totala anläggningen under förmontering. Tack vare EasySwitch kan rum också fördelas senare utan extra arbete.

 

Tolv vridomkopplare för individuell tilldelning av rum

 

EasySwitch - den elektriska fördelningsenheten till termiska ställdon för aggregatventiler i rumsuppvärmning (golvvärme) - är installerad i skåpet för  golvvärmefördelaren. Den tillhandahåller strömförsörjningen för de anslutna termostaterna och ventilerna, samt ett delat program. Den vidarebefordrar rumsregulatorns kommandon till de termiska ställdonen. De tolv vridomkopplarna kan användas för att tilldela en eller flera värmeställdon individuellt till varje rumstermostat.

En separat ingång för distribution av ett tidsprogram gör det möjligt att ändra rummet till ”energisparläge”. Tidsprogrammet kan ställas in via en elektronisk rumstermostat (t.ex. SAUTER TRA 421) eller via en extern timer. Alternativt kan ingången användas för övergången mellan uppvärmning och kylning.

 

Fördelarna med EasySwitch

 

De specifika fördelarna med FXV33 EasySwitch i korthet:

 

·         Tidsbesparing genom förmontering

·         Enkel tilldelning av rumstermostat till ventilställdon via vridomkopplare

·         Direkt översikt över driftsstatus via LED-indikeringar

·         Rumsutökningar och förändringar utan omdragningar av kabel

·         Valfri återgångskanal eller värme / kylning omkoppling 

 

 

Ladda hem denna Media Release >>

 

Kontakta oss för en närmare presentation av våra lösningar >>

 

eller besök vår produkt sida >>

 

 

Om SAUTER

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 
Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

 
SAUTER Group

 

  •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
  •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
  •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
  •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
  •   energieffektivitet och hållbarhet
  •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
  •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
  •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
  •  BACnet International, EnOcean Alliance
  •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se