Kompakt , pålitlig och lätt att installera – SAUTER‘s 6-vägs kulventil
 
 

Kompakt , pålitlig och lätt att installera – SAUTER‘s 6-vägs kulventil

18.05.2016

Den nya 6-vägs kulventilen från SAUTER gör att det är möjligt att styra värme och kyla med en enda reglerventil. Den ersätter upp till fyra konventionella ventiler och behöver bara ett ställdon. Detta sparar mycket kostnader och ger maximal flexibilitet

I stora kontorsbyggnader där det finns många värme- och kylelement , är det bäst att använda så få zonventiler som möjligt. Detta minskar det utrymme som krävs i undertak , och även material och arbete som krävs för montering av ventiler, ställdon, regulatorer och ledningar.

 

Fyra till en


Den nya 6-vägs kulventilen från SAUTER ger en kompakt, noggrant alternativ för styrning av uppvärmda och kylda tak och fläktkonvektorer i 4-rörssystem. Den fungerar som en reglerventil eller växlandeventil. Konventionella lösningar kan behöva så många som fyra två-vägsventiler , fyra ställdon och två regulatorer. Sauter´s lösning har bara en 6-vägs kulventil och ett ställdon. Tack vare sin kompakta konstruktion kan den installeras i alla undertak.

 

Optimal reglering


Denna 6-vägs kulventil , med en storlek på DN 15 eller DN 20 , består av två mekaniskt anslutna kulventiler. Hålen i de två kulorna sätts i rät vinkel och ser till att värme- och kylsystem förbli separata och inte läcker in i varandra.

 

Varierande öppningar möjliggör att den maximala flödeshastigheten ( Kvs ) kan justeras exakt. Det är möjligt att ställa in olika Kvs-värden på en ventil för kylning och uppvärmning och flexibelt anpassa dem till driftsförhållanden. Resultatet är mer exakt och ger en tillförlitlig styrning.

 

För mer exakt reglering , kan 6-vägs kulventilen från SAUTER kombineras med SAUTER Valveco, (kompakt tryckoberoende multifunktionsventil) . Detta är den idealiska  lösningen för hydraulisk balansering och ger större noggrannhet, enklare installation och större energieffektivitet.Låg utgift, enkel installation


Denna 6-vägsventil från SAUTER behöver endast ett ställdon, så jämfört med en lösning med fyra 2-vägsventiler, så sparas kostnaden för tre datapunkter. Med färre komponenter, finns det mycket mindre risk för problem som uppstår senare på grund av installationsfel.

 

Med utvändig gänga innebär det att det inte finns någon chans att ventilerna av misstag omkastas när de är monterade. Montage och demontering av 6-vägs kulventilen kunde inte vara enklare. Den är kompatibel med alla SAUTER´s vridande ställdon och kan snabbt monteras utan verktyg - bara att skruva fast den.

 

>>> Ladda ner Media release här

 

>>> Läs mer om ventilen på produkt sidan

 

>>> Ny svensk produktflyer kan laddas här

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER's goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. Som specialist, SAUTER's utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER’s en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 

• Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
• Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
• Har idag ca 2200 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
• Helhetslösningar från en enda källa, med fokus på att ge maximal energieffektivitet och hållbarhet
• Säkerhet i investeringar plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
• Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
• Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU), BACnet International, EnOcean Alliance,
• Referenser finns på www.sauter-controls.com  samt  www.SAUTER.se