Nya rumsregulatorer i NRT400 serien från SAUTER
 
 

Nya rumsregulatorer i NRT400 serien från SAUTER

10.06.2016

Nu lanserar vi den nya NRT400 serien med nya funktioner som t.ex. ger dig möjlighet att begränsa lufttemperaturen eller att övervinna startmomentet för dagens energisnåla EC-fläktar.

 

NRT400 är vår serie förprogrammerade zonregulatorer med kommunikation. De är avsedda för värme- och kylreglering i zonregleringssystem. Du kan använda regulatorerna antingen fristående eller sammankopplade i ett system med kommunikation. Anslut dem till bussystem som Modbus, eller BACnet  för att kommunicera med ett centralt SCADA-system via RS485. Du kan också enkelt anpassa NRT400 till en specifik tillämpning med hjälp av vårt mjukvaruverktyg NRT tool.

Nya versioner

Det finns 4 olika rumsregulatorer i NRT400 sortimentet som alla börjar med beteckningen NRT40x. De kan delas upp efter typ av styrning i grundmodeller, modeller för fläktstyrning och modeller för styrning av trepunktsställdon samt 24V AC eller 230V AC matning..

   

 

Grundmodeller

styr analoga eller termiska ställdon eller On/Off-ställdon med fjäderåtergång.

 

Modeller för fläktstyrning

 

styr liksom grundmodellerna analoga eller termiska ställdon eller ställdon med fjäderåtergång. Med undantag för RC-C3DFOC har de dessutom en fläktknapp/omkopplare och tre digitala utgångar för styrning av trehastighetsfläkt (fan-coil, etc.). RC-C3DFOC har styrning av EC-fläkt på analog utgång UO3.

 

-Modeller för trepunktsstyrning

har fyra digitala utgångar för styrning av två trepunktsställdon.

 

3-modeller

 

har en extra utgång för att styra antingen ett On/Off-spjäll eller analogt spjäll för forcerad ventilation, en analog EC-fläkt eller ett analogt tredje spjäll.

 

Utöver de befintliga funktionerna för EC-fläktstyrning och elvärmare har den senaste versionen av NRT400 följande nyheter:

 

Boostfunktion för fläkten

Om det är stor skillnad mellan rumsbörvärdet och den aktuella temperaturen i rummet, eller om man helt enkelt vill höra att fläkten startar, så är det möjligt att aktivera en boostfunktion som gör att fläkten körs på högsta hastighet under en kortare uppstartstid.

 

Kickstart av fläkten

Om dagens energisnåla EC-fläktar får för låg styrspänning vid uppstart kan det hända att fläkten inte startar p.g.a. att startmomentet inte överskrids. Fläkten blir då stillastående samtidigt som den är spänningssatt, vilket kan ge upphov till skador. För att undvika detta kan man aktivera kickstart av fläkten. Då kommer fläktutstyrningen att sättas till 100 % under en inställd tid när fläkten ska gå med den lägsta hastigheten från avstängt läge, så att startmomentet garanterat övervinns. Efter att den inställda tiden har förflutit går fläkten tillbaka till den aktuella hastigheten.

 

Begränsning av tilluftstemperaturen

En analog ingång kan konfigureras för begränsningsgivare för tilluftstemperatur. En rumsregulator arbetar då tillsammans med en tilluftstemperaturregulator i form av kaskadreglering och man får en beräknad tilluftstemperatur som upprätthåller rumstemperaturens börvärde. Det går att sätta individuella min- och maxbegränsingsvärden för Värme och Kyla och temperaturområde är ställbart.

  

Blockering av knappar

För att förhindra att obehöriga användare kan komma åt viktiga funktioner har regulatorerna i Regio-sortimentet en inbyggd funktion för att blockera tryckknapparna.

 

Produktdatablad för våra regulatorer NRT405, och NRT407 kan laddas hem från vår hemsida

http://www.sauter.se  därifrån kan även broschyrer på svenska laddas hem

 

Nedladdning av Svensk broschyr NRT400 >>>

 

Produktnyheten kan laddas ner härifrån >>>

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader..

 

 

SAUTER Group

·        Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet

·        Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet

·        Har idag ca 2200 anställda, är verksam över hela världen och expanderar

·        kontinuerligt

·        Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal

·        energieffektivitet och hållbarhet

·        Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden

·        Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration

·        Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),

·        BACnet International, EnOcean Alliance