Säkerhet och precision - den nya kompaktregulatorn SAUTER VAV med BACnet MS / TP
 
 

Säkerhet och precision - den nya kompaktregulatorn SAUTER VAV med BACnet MS / TP

09.09.2015

Den nya kompaktregulatorn ASV115 VAV från SAUTER ger säkerhet och effektivitet i laboratorier, renrum och sjukhus. Det kan nu även integreras i byggnadsautomationsnätverket via BACnet MS / TP.

Reglering av till- och frånluft i laboratorier , renrum , vårdavdelningar och operationssalar ställer stora krav på VAV regulatorerna . Det är viktigt att de är extremt tillförlitlig och exakta - även med förorenade medieaflöden . Dessutom , även i dessa mycket specifika tillämpningar , så används öppen BACnet kommunikation till exempel.


Behovsstyrd , kompakt och justerbar
Säkerhet dikterar att laboratorierna normalt drivs vid ett svagt undertryck . Renrum , å andra sidan , behöver övertryck för att stoppa partiklar från att komma in . SAUTER ASV115 volymflödesregulatorer styr till- och frånluft och när det behövs , ser till att lufttrycket alltid hålls på rätt nivå .


VAV regulatorn från SAUTER kombinerar en rumstrycksgivare och en volymflödesregulator i en och samma kompakta komponent. Därför behövs det mindre tid för kabeldragning, installation och underhåll. En integrerad, oberoende och fritt konfigurerbar reglerkrets tillåter även att regulatorn kan justeras till ett brett spektrum av kundapplikationer (tex CO2, temp.styrning etc.)


Allround med öppet kommunikationsprotokoll
SAUTER ASV115 stöder nu BACnet MS / TP-protokollet för att integrera volymflödesreglering i fastighetsautomationenen. I kombination med en VAV låda eller ett spjäll och flödessensor, kan den också ta itu med utmanande uppgifter. Alla viktiga BACnet egenskaper är tillgängliga i läs- och skrivläge.


Med SAUTER CASE VAV programvara kan du ställa in parametrarna centralt för volymflödesregulator börvärden och BACnet-funktioner. Med detta praktiska verktyg och integrerad BACnet webbläsare kan du ändra alla inställningar under systemets drift.


Precision för ökad energieffektivitet
VAV regulatorer från SAUTER mäter differenstrycket med en noggrannhet på <1 Pa. Följaktligen kan låga värden för energisparmode ställas in. SAUTER ASV115 ger ett betydande bidrag till energioptimeringen, och detta leder till besparingar i driftskostnaderna.
Det prestigefyllda forskningskomplexet "Fusionopolis"  i Singapore, till exempel, har ambitiösa hållbarhetsmål. Forskare och utvecklare här utsätts för olika patogener, kemikalier och lukter varje dag. Automatiseringen av laboratorierna och renrummen i de två nya byggnaderna innefattar användning av 834 st. SAUTER ASV115 VAV regulatorer, som styr och övervaknings komponent.

 


 

» Ladda ner Media Release

 

» Läs mera på produktdatablad

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomationsteknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 
Som specialist, utvecklar, tillverkar och marknadsför SAUTER kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group
•    Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
•    Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
•    Har idag ca 2200 anställda, är verksam över hela världen och expanderar
      kontinuerligt
•    Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
      energieffektivitet och hållbarhet
•    Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
•    Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
•    Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
      BACnet International, EnOcean Alliance
•    Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se