SAUTER FCCP 200 ger en perfekt visning för drift i laboratorier/renrum
 
 

SAUTER FCCP 200 ger en perfekt visning för drift i laboratorier/renrum

24.01.2017

Den nya indikerings- och manöverenheten från SAUTER säkerställer felfri rums- och dragskåpsdrift. Sauter FCCP 200 är enkel att använda, energieffektiv och kan användas universellt överallt.

– ger utmärkt stöd för drift i högrisklaboratorium

 

 

I renrum, måste användarna hållas informerade om de aktuella rumsförhållanden vid alla tillfällen. Indikeringsenheterna vid dörrarna ger information om rumstemperaturen , rumstryck och rummets luftfuktighet, liksom eventuella avvikelser mot gränsvärden. Den nya FCCP 200 från SAUTER, i kombination med en motsvarande rumsregulator eller kompaktregulator , är den idealiska lösningen för alla renrum.

 

Pålitlig och komplett lösning för dragskåp och renrum

Enligt EN 14175 måste dragskåp utrustas med en drift- och indikeringsenhet som visar en säker drift av dragskåpet i laboratoriet. Drift med SAUTER FCCP 200 innefattar inkoppling och avstängning av dragskåpet , omkopplingen av ljuset, prioritetsläge (min / max) och kvittering av det akustiska larmet. Användarspecifika funktioner kan implementeras via fritt konfigurerbara tryckknappar.

 

I övervakade områden, säkerställer den nya SAUTER FCCP 200 övervakning av inomhusklimat och ger visuella och akustiska signaler när gränsvärdena överskrids. Trafikljusfunktion (grön - gul - röd) ger en omedelbar indikation på villkoret i rummet ..

 

Sauter FCCP 200 indikeringsenhet utför dessa funktioner i kombination med en SAUTER ecos504 rumsregulator eller en SAUTER ASV 215 VAV-kompaktregulator.

 

Imponerande funktioner för maximal säkerhet

Med dess kemiskt beständiga glasytan , så är SAUTER FCCP 200 slitstark och kan användas i alla miljöer. Den bakgrundsbelysta displayen ger tydlig och otvetydig indikation på driftstatus. Funktioner kan justeras individuellt med hjälp av konfigurerbara, bakgrundsbelysta , kapacitiva sensorknappar. Den tunna, platta designen av enheten gör det lätt att montera och kan användas i alla applikationer.

Efter en konfigurerbar tidsperiod växlar den inbyggda ECO-funktion enheten till stand-by läge för att minska energiförbrukningen.

 

 

Ladda hem mediarelease här ifrån >>

 

Svenskt produktdatablad finns här >>

 

Engelsk produktinformation >>

 

Vill du veta mera eller kontakta oss >>

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

 

SAUTER Group

 •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
 •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
 •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
 •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
    energieffektivitet och hållbarhet
 •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
 •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
 •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
   BACnet International, EnOcean Alliance
 •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se