SAUTER investerar i en ny produktionsbyggnad i Freiburg
 
 

SAUTER investerar i en ny produktionsbyggnad i Freiburg

09.05.2017

Efter en byggnadsperiod på cirka sju månader, så hade den nya

produktionsbyggnaden i Freiburg sin ceremoniella öppning,

den 5 maj 2017. I och med detta har nu Fr. SAUTER AG en andra

oberoende produktionsanläggning i Tyskland förutom produktion

vid bolagets huvudkontor i Basel/Schweiz.

På ca. 10 000 m² yta i SAUTER Deutschland på Hans-Bunte-Str. 15 i Freiburg, har

företaget investerat i en ny produktionsbyggnad, samt lagrings- och logistikplats. Ett underjordiskt garage med mer än 90 parkeringsplatser byggdes också.

 

Cirka 40 anställda arbetar redan i den nya produktionsanläggningen i Freiburg.

 

 

Nya utrymmen för högsta kvalitetsstandarden

 

 

I ställdons- och elektronikmonteringsavdelningen finns för närvarande totalt fem halvautomatiska monterings- och testlinjer och många manuella arbetsstationer. För ställdonen är monteringsvolymen ca. 130.000 ställdon och i elektronikmontering ca. 1,5 miljoner enheter (t.ex. automationsstationer och rumsautomatiseringsenheter) per år. Materialförsörjningen hanteras via central logistik i Basel/Schweiz. "På sikt är produktionen i Freiburg planerad att växa till ungefär samma storlek som den i bolagets huvudkontor i Basel/Schweizl", säger Werner Ottilinger, VD för SAUTER Deutschland..

 

"Med två oberoende produktionsanläggningar har vi nu den nödvändiga flexibiliteten för att möta framtidsutmaningarna." De nya utrymmena ska till exempel användas för tillverkning av det senaste ecos5-rumsautomationssystemet och för modu5-fastighetsautomationssystem som hittills har bara producerats i Schweiz.

 

 

 

Ladda hem mediarelease här ifrån >>

 

Vill du veta mera eller kontakta oss >>

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

 

SAUTER Group

 •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
 •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
 •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
 •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
    energieffektivitet och hållbarhet
 •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
 •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
 •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
   BACnet International, EnOcean Alliance
 •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se