SAUTER Renrums övervakningslösning
 
 

SAUTER Renrums övervakningslösning

12.07.2016

Strikta regler tillhör ordningen för den biovetenskaps sektorn - även för rumsförhållanden. För denna mycket reglerade miljö, har SAUTER en förkonfigurerad, färdig lösning att användas för övervakning av renrum som tar lagstadgade krav i beaktande..

I renrum, laboratorier och forskningsinstitut, kan bara en liten avvikelse i rumsförhållanden få långtgående konsekvenser. Av denna anledning, är mätningar ett föremål för ständig övervakning. Den nya SAUTER Clean Room Monitoring Solution (CRMS) gör det möjligt för operatörer och användare att upptäcka variationer snabbt och agera därefter.

 

Ekonomi och överensstämmelser med regler

 

Principerna för god tillverkningssed och laboratoriepraxis (GMP och GLP) och andra nationella och internationella regler, såsom de av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, uppger att kritiska rumsparametrar såsom rumstryck , rumstemperatur, luftflöde, rumsfuktighet, dörrdrift och partikelkoncentrationen måste kontinuerligt övervakas, kontrolleras och arkiveras. Som en övergripande integrerad lösning som tar lagstadgade och operativa krav i beaktande redan från början, så hjälper "SAUTER Clean Room Monitoring Solution" till att effektivisera denna process avsevärt. Detta spelar en viktig roll, särskilt när kostnaderna beaktas, för att använda ett standardsystem som har testats och minimerar risken för "det okända".

 

Flexibel standardlösning

 

Sauter CRMS kombinerar fabrikstestad hårdvara och mjukvara med standardkompatibla förinställningar och omfattande kvalitetsdokument, inklusive standardrutiner samt drift- och användarinstruktioner. Alla certifikat och verifikationer är spårbara. Den standardiserade hårdvarulösningen kommer från SAUTER väletablerade EY-modulo 5 system. Den användarvänliga programvaran, SAUTER Vision Center, visualiserar och styr hela systemet. För att bibehålla konfigurationstiden till ett minimum, levereras SAUTER programmet "FDA-färdigt".

I sin grundläggande form är hela SAUTER CRMS inrymt i ett skåp med egen ventilation och temperaturövervakning. Det kan manövreras från nätet eller genom att använda den inbyggda pekskärms PC’n. Den inbyggda och färdiga att använda BACnet PLC’n registrerar upp till 50 rums parametrar och lagrar tillfälligt data och genererar lokala larmmeddelanden .

 

 

>>> Ladda ner denna mediarelease

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

 

 

SAUTER Group

 

·       SAUTER Group Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet

·       Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet

·       Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt

·       Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal energieffektivitet och hållbarhet

·       Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden

·       Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration

·       Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE), BACnet International,
         EnOcean Alliance

·       Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se