SAUTER Vision Center 6.2: användarspecifika lösningar för en bättre överblick
 
 

SAUTER Vision Center 6.2: användarspecifika lösningar för en bättre överblick

18.10.2019

SAUTER Vision Center 6.2 imponerar med nya funktioner och erbjuder utmärkt användarvänlighet med en helt ny dashboard, utökad energihantering och förbättrad navigering. Energiövervakningssystemet inkluderar nu data- och mäthantering, vilket gör energiövervaknings arbetet ännu effektivare och lättare än tidigare..

 

Frihet i energi- och fastighetsövervakning

 

SAUTER Vision Center är webbaserat. Det är tillgängligt via surfplatta, smartphone eller dator och ger därmed alla användare anpassad, relevant information oavsett var de befinner sig. Fastighetstekniker som ansvarar för flera fastigheter eller spridda lokaler och är mycket på rörelse uppskattar en övervakningspanel /dashboard som finns överallt och hela tiden.

 

Det kraftfulla, hållbara SAUTER Vision Center-fastighetssystemet erbjuder användaren större bekvämlighet och tillförlitlighet tillsammans med utmärkt anläggningstillgänglighet. Samtidigt minskas arbetsbelastningen och processer som energihantering eller underhåll av en eller flera anläggningar förenklas och optimeras både vad gäller energi och kostnadseffektivitet.

 

Fastighetens livscykel utvidgas successivt eftersom SAUTER Vision Center identifierar potential för förbättring av anläggningens drift och fastighetsoperatören kan således utnyttja denna potential tidigt..

 

 

 

 

 

 

 

Ny dashboard för mer individualitet

 

Dashborden gör det möjligt att skapa individuella översiktssidor för olika användargrupper. Dashboarden har en responsiv design som reagerar på storleken på respektive skärm och anpassas därefter. Detta innebär att på mobila enheter med mindre skärmar, såväl som på skärmarna i ett övervakningscenter och standard PC-skärmar, är SVC-dashboardens display optimerad för tydlighet. Dashboarden skapas av respektive användare med fritt valda layoutinställningar och olika fördefinierade widgetar för KPI-symboler, diagram, larminformation och mycket mer, och lagras i SVC. Således är användarspecifik information tillgänglig direkt vid första anblicken. Inom dashboardens layout kan de enskilda widgetarna ordnas och omorganiseras med dra och släpp. Detta möjliggör individuella vyer för anläggningsoperatörer, energiövervakaren och andra användargrupper.

 

Utökad, effektivare energihantering

 

Det nya funktionsområdet erbjuder en optimerad översikt över alla mätare och beräkningar och av fastighetsinformationen som används i energimätningen. Befintliga värden kan korrigeras, ytterligare värden läggas till och formler justeras direkt på översiktssidan. Till exempel är därför den totala energiförbrukningen och energikostnaderna som beräknas från detta omedelbart tillgängliga. Om mätvärden korrigeras eller formler justeras, utlöses en omberäkning av mätvärdena och relaterade formler. Som ett resultat korrigeras också förbrukningen och de slutliga resultaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassad navigering för en bättre översikt

 

 

I SAUTER Vision Center 6.2 är det möjligt att växla mellan fyra olika navigationsområden:

 

• Favoriter

• Fastighetsstruktur

• Energihushållning

• Enskilda vyer (dashboard, diagram, listor etc.)

 

 

Favoritfunktionen i SVC 6.2 gör det möjligt för användaren att skapa sitt personliga val av de viktigaste åtkomstarna och enkelt kalla upp dem när som helst. Denna innovation har visat sig i ämnesspecifika applikationer där en användare är ansvarig för vissa områden inom fastighetshanteringen, till exempel som de får tillgång till oftare än andra. Om flera experter arbetar på en anläggning kan de göra definierade vyer som diagram, objektlistor, larmlistor och instrumentpaneler tillgängliga för andra användare och tilldela dem till de enskilda navigationsområdena för direkt åtkomst. Detta garanterar teamorienterade, snabba och därmed tidsbesparande arbetsmetoder.

 

En annan praktisk aspekt är att användaren har möjlighet att helt dölja navigeringen i sin personliga vy. Denna funktion är perfekt lämpad för att anläggning- och fastighetsnavigering i helskärmsläge med surfplattor och pekskärmar.

 

Vill du veta mera ?


Ladda hem denna media release >>>
 
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om funktionen, eller besök vår hemsida för mer information produkten
 
 


Om SAUTER

 
Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö.
Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 
SAUTER Group

 

  •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
  •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
  •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
  •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
  •   energieffektivitet och hållbarhet
  •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
  •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
  •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
  •  BACnet International, EnOcean Alliance
  •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se