SAUTER visualiseringslösningar - allt på ett ögonblick, varje steg på vägen
 
 

SAUTER visualiseringslösningar - allt på ett ögonblick, varje steg på vägen

28.08.2015

SAUTER’s drift- och visualiseringslösningar är baserade på ett standardiserat koncept som kan anpassas för att bäst passa behoven hos en specifik målgrupp - för ökad effektivitet genom användarvänlighet och kompatibilitet mellan alla drift- och styrnivåer.

Fastighetsförvaltare, vaktmästare och hyresgäster vill veta allt som pågår. Och ändå, deras prioriteringar och ansvar skiljer sig avsevärt. Fastighetsförvaltaren letar efter helheten. Fastghets- eller servicetekniker vill ha snabb tillgång till larm och parametrar, eller historiska data. Viktigt att hyresgästen har information om rumsklimatet och energieffektiviteten och kan reglera temperaturen eller solskyddet. Att stödja sådan skiftande användning med visualiseringslösningar är något SAUTER gör dagligen dax.

 

Intuitivt och tilltalande
Med en enhetlig, lätt att anpassa, drift- och visualiserings koncept från SAUTER, är systemet lätt att använda och intuitivt. Data från alla enheter och anläggningar kombineras. Genom personliga inställningar, listor, bilder och rapporter kan allt visas enligt användarens behov. På så sätt kan alla användargrupper se vad de behöver att se - antingen via en tablett på en skåpsfront eller på en arbetsplats i en annan stad.

 

Standardiserad och kompatibel
Med ett brett utbud av kompatibla system, ger SAUTER’s drift- och visualiseringsmjukvaru familjs lösningar för alla krav på förvaltning, drift och olika automationsnivåer. De olika mjukvarulösningarna är relaterade både när det gäller teknik och driftskoncept. Det standardiserade gränssnittet på SAUTER moduWeb, moduWeb Vision - inklusive touch version - och Vision Center gör det möjligt för användare att navigera sig igenom alla SAUTER´s visualiseringslösningar på nolltid. SAUTER EMS, energihanteringslösning, är inget undantag, där information från andra fabrikat av systemem kan matas in med lätthet med hjälp av BACnet öppen kommunikationsstandard eller OPC UA (Unified Architecture) kommunikationsprotokoll.

 

 


 

 

SAUTER’s drifts- och visualiseringslösningar
• SAUTER EMS och EMS Mobile, för omfattande energihantering - med möjlighet till SAUTER Green Building Monitor, för offentlig kommunikation av höjdpunkter i prestandan
• SAUTER Vision Center, moduluppbyggda programvaran för enskilda eller hela fastighetsbeståndet
• SAUTER moduWeb Vision, den kompakta, med tillval, touch optimerad visualiseringslösning för olika system utrustning eller en hel fastighet
• SAUTER moduWeb, öppet och användarvänliga visualisering och driftsystem för VVS-installationer

 

 

De delade fördelarna
• Lätt att konfigurera
• Målgrupps orienterad drift
• Investeringar skyddas genom kompatibilitet och skalbarhet
• Tredje-parts system integreras över BACnet

 

 


 

» Ladda ner Media Release

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomationsteknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 
Som specialist, utvecklar, tillverkar och marknadsför SAUTER kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

 

 

SAUTER Group
•    Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
•    Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
•    Har idag ca 2200 anställda, är verksam över hela världen och expanderar
      kontinuerligt
•    Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
      energieffektivitet och hållbarhet
•    Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
•    Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
•    Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
      BACnet International, EnOcean Alliance
•    Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se