Skip to main content

Corporate Compliance

Corporate Compliance av SAUTER Group

SAUTER vill skapa ett hållbart mervärde för sina kunder, anställda, aktieägare och affärspartners. Konkurrensstyrka och kommersiell framgång är en produkt av beslutsamhet, ansvar, trovärdighet, respekt och affärsmetoder som är ovillkorligt överordnade. Dessa principer avgör vårt beteende, de är måttstocken mot vilka vi mäter våra anställda och affärspartners.

Kvalitet, miljö och arbetssäkerhet

SAUTER -gruppens kvalitets-, miljö- och arbetssäkerhetspolicy

Ladda ner PDF

RoHS / REACH / WEEE

Förklaring till europeiska direktiv 2011/65/EU och 2015/863/EU (RoHS2), 1907/2006/EG (REACH) och 2012/19/EU (WEEE2)

Ladda ner PDF 

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter SVHC

Uttalande om förlängning av kandidatlistan för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Ladda ner PDF 

KONFLIKT MINERALER

Uttalande om användning av ”konfliktmineraler” med hänvisning till avsnitt 1502 i Dodd-Frank-lagen

Ladda ner PDF

SAUTER: s uppförandekod

SAUTER: s uppförandekod innehåller de parametrar vi tillämpar för våra relationer med affärspartners och offentliga tjänstemän; den avgör hur vi arbetar tillsammans och med andra. Uppförandekoden definierar vad SAUTER förväntar sig av sina anställda. Efterlevnad krävs och verkställs. Personer som inte följer reglerna kommer att straffas och kan bli föremål för straffrättsligt åtal.

Vi är övertygade om att kommersiell framgång endast kan uppnås på ett hållbart sätt om den uppnås med hjälp av metoder och metoder som uppfyller höga etiska och moraliska principer. I denna anda ska följande regler vara nyckeln till vårt företags långsiktiga framgång.

SAUTER Code of Conduct (PDF)


© 2023  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna