Skip to main content

Persondatapolicy

för www.sauter.se

Nedan informerar vi er om insamling av personuppgifter när ni använder vår hemsida. Personuppgifter är alla data som är personliga tillgängliga för dig, t.ex. Namn, adress, e-postadresser.

Den ansvariga personens identitet:

Ansvarig enligt Artikel 4 punkt 7 EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR)

Sauter Automation AB
Krossgatan 22B
162 50 Vällingby
Tel: 08-620 35 00
Fax 08-739 86 26

Auktoriserad verkställande direktör: Anders Larsson

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig:

Anders Larsson
info(at)se.sauter-bc(dot)com

Integritetspolicy

Dataskydd och säkerhet är viktiga för Sauter-koncernen, liksom ditt förtroende för våra produkter och tjänster.

Sauter har åtagit sig att behandla dina personuppgifter ansvarigt och i enlighet med lagkrav. Denna sekretesspolicy beskriver hur Sauter-företaget som avses i avsnittet ”Företagsinformation” på denna webbplats (”Sauter”, ”vi”) samlar in och behandlar din personliga information när du använder webbplatsen.

Data vi samlar in för att svara på dina förfrågningar
Du kan besöka vår hemsida och få information om våra produkter och tjänster utan att berätta vem du är. När du kontaktar oss med hjälp av ”kontaktformulär” samlar vi in de data och information som du ger oss. Detta inkluderar personuppgifter som ditt namn, företagets e-postadress eller telefonnummer och adressen till det företag du arbetar för eller på uppdrag av vilket du kontaktar oss.
Vi kommer att använda dina personuppgifter för de ändamål som du ger den till oss. Specifikt kommer vi att använda den för att svara på din förfrågan, ringa dig om vi har några frågor om din förfrågan, att behandla dina beställningar, eller för att ge tillgång till ytterligare information eller erbjudanden. Baserat på vårt intresse att informera befintliga och potentiella kunder om Sauters produkter och tjänster, kan vi också följa upp din förfrågan och informera dig om nya produkter, tjänster eller erbjudanden.

Data vi bearbetar för att analysera och förbättra användningen av vår webbplats

Dessutom, baserat på vårt intresse att ge dig bästa möjliga användarupplevelse, analyserar vi användningen av denna webbplats för att få insikt om hur vi kan förbättra våra tjänster. Med undantag för din IP-adress, som kan utgöra personuppgifter under vissa omständigheter, är denna information anonym. Det kan innehålla information om vilken typ av webbläsare eller enhet du använder för att komma åt webbplatsen, den geografiska regionen där du kommer åt webbplatsen, uppgifterna och tiden för din åtkomst och de delar av våra webbplatser du har tillgång till.
Vi använder Google Analytics och andra analytiktjänster för att hjälpa oss med denna analys. Web Analytics-tjänsterna använder cookies för att samla in data.
Informationen som genereras därigenom kan överföras anonymt till och sparas på servern hos en leverantör av webbanalystjänster i USA eller någon annanstans utanför EU / EES eller Schweiz. Genom att justera webbläsarens inställningar i enlighet med detta, eller genom att ställa in en opt-out-cookie från respektive webbanalystjänst, kan du förhindra att tjänsten lagrar cookies på din enhet och från att samla in data.
Ytterligare information om datainsamling på denna webbplats finns i avsnittet ”Uppgifter om datainsamling”.

Hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter ansvarigt och i enlighet med juridiska krav. Vi behandlar det endast för de ändamål för vilka du lämnar personuppgifterna till oss eller som anges i denna sekretesspolicy.

Vi tillämpar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är tillräckliga för att skydda sekretessen och integriteten hos de personuppgifter vi samlar på denna webbplats. Vi lagrar endast dina personuppgifter i den utsträckning och så länge det är nödvändigt för Sauter eller andra Sauter-företag att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna har samlats in, eller om vi eller andra Sauter-företag är lagligen skyldiga att behålla uppgifterna.

Med vem delar vi dina personuppgifter

För att svara på din förfrågan, för att ge dig någon ytterligare information som du kan begära, eller att följa upp din förfrågan och informera dig om nya produkter, tjänster eller erbjudanden, kan det vara nödvändigt att dela dina personuppgifter med andra företag i Sauter-koncernens bolag. Vi tillhandahåller denna webbplats i samarbete med andra Sauter-företag. För att förbättra användningen av webbplatsen delar vi därför data från användningen av webbplatsen med andra företag i Sauter-koncernen.
Denna datadelning kan innefatta överföringar till Sauter-företag i länder utan adekvat dataskyddsnivå. I dessa fall överför vi personuppgifter om villkoren i ett koncerninterna avtal som ger tillräckliga skydd för dataskydd och säkerhet.

De rättigheter du har angående dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till eller få viss information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få dina personuppgifter korrigerade, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina personuppgifter. Observera dock att dina rättigheter är föremål för undantag eller undantag. Specifikt kan vi behöva ytterligare bearbeta och behålla dina personuppgifter för att göra ett avtal med dig eller ditt företag eller att uppfylla en laglig skyldighet. Slutligen har du rätt att göra ett klagomål hos en behörig tillsynsmyndighet.
Hur kan du kontakta oss.
Om du har några frågor eller frågor kan du kontakta oss genom att använda kontaktformuläret eller skriva till vår adress som anges i företagsinformationen på hemsidan (nederst till höger) på denna webbplats.
Hur vi kan ändra denna sekretesspolicy.
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst. Den version som publiceras på vår hemsida är den aktuella versionen.

© 2024  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna