Skip to main content

Rumsklimatet är ett delområde av rumsautomation och påverkar livskvaliteten eller kvaliteten på arbetet, prestanda och hälsa. Människor tillbringar större delen av sina liv inomhus och därför bör kvaliteten på inomhusklimatet läggas stor vikt vid. Inomhusklimatet är resultatet av den optimala växelverkan mellan värme, kyla, ventilation, belysning och skuggning. Att säkerställa ett optimalt inomhusklimat är vår kärnuppgift. Med den mest moderna och certifierade tekniken kan vi utföra denna uppgift samtidigt som vi uppfyller dina krav.

Lufttemperatur

Inomhusluftens temperatur bör vara mellan
19 och 22 °C, beroende på rummet.
SAUTER: s rumsregulatorer kan användas för att tillhandahålla behovsbaserad styrning för ett behagligt rumsklimat. Belysning och solskydd kan regleras individuellt med hjälp av rumsenheten.

Luftfuktighet

Om luftfuktigheten är för hög eller för låg kan detta påverka hälsan såväl som byggmaterialet. Mögeltillväxt och hälsoproblem kan bli konsekvenserna. Den ideala relativaluftfuktigheten bör vara mellan 40 och 60%.  SAUTER-produkter gör det möjligt att mäta luftfuktighet och temperatur noggrant samtidigt som rumsklimatet regleras noggrant och energieffektivt.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten bestäms bland annat av fint damm, mikropartiklar, ångor, lukt och koldioxidinnehållet. Ju lägre föroreningsnivån är, desto bättre är luftkvaliteten. CO2-halten är den viktigaste indikatorn. Om CO2-koncentrationen är för hög kan trötthet, koncentrationsproblem eller till och med sjukdom uppstå. Dessutom bör luften inte stagnera i rummet utan cirkulera i det. SAUTER förlitar sig på innovativ CO2 givare, som hjälper till att säkerställa att ventilation anpassas till kraven, vilket garanterar optimal luftkvalitet.

Flexibiliteten i SAUTER-rumsautomation skapar optimala förutsättningar för varje rum. Oavsett om det är kontorsfastigheter, hotell, sjukhus, köpcentrum, skola eller museum:
SAUTER anpassar rumsautomationen individuellt till varje kunds och varje fastighetsprojekt användning av utrymmet. Resultatet är en helhetsanpassad lösning för att integrera inomhusklimat, belysning och solskydd

Sedan 2014 gäller en ny certifiering som fokuserar på människors hälsa och välbefinnande i byggnader och den har utvecklat standarder för inomhusklimatet.: ”The WELL Building Standard”. Denna certifiering mäter luftkvaliteten inomhus i syfte att minska exponeringen för föroreningar. SAUTER har redan framgångsrikt certifierat flera byggnader i enlighet med WELL Building Standard. En viktig aspekt av vårt arbete är att skapa en hälsosam och bekväm miljö för våra kunder.

SAUTER ger inte bara det optimala rumsklimatet. Vi erbjuder även standardlösningar och individuella lösningar för speciella krav inom fastighetsautomation och övervakning.

© 2024  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna