Skip to main content

Service

Värdehållning och säkerhet från specialist

 

Vi följer dig och din fastighet från konstruktionsfasen till idrifttagning, underhåll och reparationer.

Våra garantier:

SAUTER ökar driftsäkerheten för din installation, förhindrar driftstopp och håller värde.

SAUTER skickar erfarna servicetekniker och konsulter och löser problem snabbt och direkt på plats.

SAUTER utnyttjar alla möjligheter att spara, vilket minskar pågående och uppföljningskostnader.

SAUTER förutser risker och ger dig snabb hjälp i allvarliga fall.

Ökad driftsäkerhet och tillgänglighet

Vår högkvalificerade, dedikerade servicepersonal ser till att dina installationer alltid fungerar smidigt. På detta sätt säkerställer vi bästa möjliga behållning av din byggnad.

Våra servicetekniker inspekterar och justerar regelbundet den installerade tekniken så att vi kan öka effektiviteten och tillförlitligheten genom att förutse och förebygga eventuella fel.

Underhåll

Se till att dina installationer fungerar korrekt och utför hög standard

Förebyggande upprätthållande av effektivitetsnivån

Minskning av uppföljningskostnader

Värdehållning och investeringsskydd

reparationer

Skydda installationens användbarhet

Säkerställa fastighetens ekonomiska drift.

Energihushållning

Våra kvalificerade specialister hjälper dig

med individuell energikonsult

med personliga presentationer

med energianalyser

Vår energihanteringsprogramvara

Dataregistrering och utvärdering

Tydligt strukturerade rapporter

Markera områden där åtgärder behövs

Jämförelse med interna och externa riktmärken

SAUTER Service

Vid fel eller om du har en fråga eller behöver information hjälper vi eller våra partners dig.

Dina fördelar.
Felfri drift av installationer
Byggnader som fungerar smidigt och energieffektivt
Konstant, personligt stöd
Specialiserad, engagerad servicepersonal
Analys av förbrukningssiffror och energikonsult
Förnyelse och uppdatering av hårdvara och mjukvara
Anpassade lösningar
Dina vinster.
Installationens prestanda säkerställs och tillförlitligheten ökar
Optimala arbetsförhållanden med hög kostnadssäkerhet
Samarbete med partner baserat på förtroende
Överensstämmelse med de senaste säkerhetsstandarderna; identifiering av ytterligare potential
Optimal effektivitet och resursanvändning
Skydd mot oväntade kostnader. Värde och innehåll i installationen / fastigheten bibehålls
Hög flexibilitetsnivå och optimal kostnad-fördelningsförhållande
© 2024  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna