Skip to main content

Smarta Ställdon

3 i 1: Ventilmanöverdon, styrenhet och molnintegration för autonom styrning av uppvärmnings- och luftkonditioneringsapplikationer
AKM115SAF232_K4_MP_Stecker_Schatten_lq

Hur du drar nytta av Smarta Ställdon

Digitalisering

SAUTER utnyttjade sin kunskap om kraven på digital design vid utvecklingen av den nya Smart Actuator. Även i planeringsfasen är det enkelt att kontrollera vilka applikationer som finns tillgängliga som standard eller kan laddas ner från molnet. Trådlös teknologi tar bort behovet av komplicerade nätverkskablar.

De fältenheter som krävs för applikationen kan anslutas direkt till ställdonet eller I / O-boxen.  Jämfört med en konventionell installation med centrala styrenheter och ventilmanövrerare minskar detta storleken och kostnaderna för skåppanelerna samtidigt som brandbelastningen sänks genom mindre ledningar. All produktinformation kan hämtas när som helst via smartphone-appen och användas för planeringen.

Kompromisslös prestanda

SAUTER ställdonsteknik för spjäll och ventiler kännetecknas av dess långa livslängd, flexibla användningsfält och snabba montering. Smart Actuator är nu utvidgad till att omfatta IoT-teknik, appdrift och integrerade styrenheter för uppvärmnings- och luftkonditioneringsapplikationer som är kärnelementet för framtidens intelligenta fastigheter.

Applikationer

Smart Actuator möjliggör autonom styrning i värme, ventilation och luftkonditionering. SAUTER tillhandahåller applikationsprogram i molnet för att styra värme- och kylregister i ventilationssystem samt värmda och kylda tak. När man installerar enskilda anläggningar har planerare och installatörer alltså ett brett utbud av applikationer att välja mellan.

Alla tillhandahållna applikationer har utvecklats och validerats av ett SAUTER-team av experter. Fältenheterna som krävs för applikationen kan anslutas direkt till ställdonet via två universella I/Os. Den valfria I/O-boxen gör det möjligt att utöka omfattningen av applikationer
.

Installation och idrifttagning

Den IoT-kapabla SAUTER Smart Actuator är den intelligenta lösningen för distribution av energi i smarta fastigheter och kan tas i drift mycket enkelt. Anslutningssystemet i kombination med förmonterade kablar garanterar särskilt snabb och felfri installation. Den mekaniska och färgkodningen förhindrar kabelfel.

Installatörer stöds av smartphone-appen. Alla funktioner har tillgång till intuitivt:

  • Identifikation
  • Val av applikation
  • Definition av inställningsparametrar
  • Integration i fastighets-nätverket eller molnet

Driftsdata kan visualiseras grafiskt via SAUTER-molnet. Således genomförs optimeringar av planer online via MobileApp
.

Framtidssäker kommunikation

SAUTER Smart Actuator är bekvämt integrerad direkt i molnet via WLAN. I synnerhet kan operatörer av anläggningar som skolor eller medelstora kontorsbyggnader kontrollera och övervaka kontrollslingorna med sin smartphone via SAUTER-molnet.

Smart Actuator har ett RJ45- eller RS485-gränssnitt och ett WiFi-gränssnitt för integration i Building Management System (BMS) -nätverk. Om ett BMS-nätverk redan finns, kan Smart Actuator integreras via BACnet/IP eller MS/TP.

Förebyggande underhåll

SAUTER Cloud Services spänner från idrifttagning till fabriksövervakning (inspektion) och optimering (justeringar) till förebyggande underhåll. Centralt för dessa tjänster är den kontinuerliga digitala inspektionen som till exempel inkluderar ventilläckage, tryckvågor och slitage.

Detta aktiveras av Smart Actuators givare som registrerar information om ställdonets tillstånd och överför den till SAUTER-molnet. Här analyseras data genom att jämföra dem med referensvärden. Således kan anläggningens nuvarande tillstånd hämtas när som helst och underhållsarbete kan planeras efter behov.

Interaktiv broschyr (engelska)

 

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.unserebroschuere.ch zu laden.

Inhalt laden

Ladda ner PDF

 

Produktvideo

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

© 2024  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna