Skip to main content

Rumsautomation

Idealt rumsklimat och energieffektivitet: integrerad, modulär, öppen.
ecos504_505-mit-Logos

Inomhusklimat, belysning, solskuggning

Rumsklimat

Flexibiliteten i SAUTER rumsautomation skapar optimala förutsättningar för varje rum. Oavsett om det är kontorsbyggnad, hotell, sjukhus, köpcentrum, skola eller museum: SAUTER anpassar rumsautomatiseringen individuellt efter användarens utrymme för varje kund och varje fastighetsprojekt.

Raumautomationsdreieck, Integrierte Raumautomation
Rumsautomation, rumstemperatur styrning, belysning styrning, persienner styrning

Detta resulterar i en helhetlig och skräddarsydd lösning för att integrera inomhusklimatet, belysningen och solskyddet. Rumsautomation kan enkelt integreras i systemautomation och fastighetshantering. På detta sätt används potentialen för fastighetens energieffektivitet i enlighet med EN 15232-standarden för att minska driftskostnaderna och samtidigt uppnå maximal komfort och effektivt arbete i rummet. Driften sker via en rumsenhet eller smartphone.

Flexibilitet

Företag och deras kontorsfastigheter förändras ständigt: ett öppet kontor blir ett individuellt eller gruppkontor, partitioner uppförs eller tas bort. SAUTER rumsautomation stöder flexibel rumsanvändning genom konceptet med modulära rumssegment (rörlig vägg). En byggnad eller ett kontorsgolv är indelat i segment (t.ex. en fönsterbredd) och automatiseras därefter. Beroende på utrymmesanvändning kan dessa rumsegment kombineras för att bilda rum med gemensam kontroll av temperatur, belysning, bländskydd och solskydd.

Med detta koncept kan rumslayouten för alla integrerade affärer ändras helt enkelt med en musklick via Management Operations Unit (MBE) – snabbt, kostnadseffektivt och utan att avbryta operationerna. Detta garanterar full flexibilitet i rumslayout.

Integration

Intelligent rumshantering från SAUTER är extremt anpassningsbar och effektiv tack vare smart kontroll och flexibel rumlayout. Den täcker de senaste kraven i rumsautomation (t.ex. riktlinje VDI 3813) och sparar energi och kostnader vid drift av fastigheter i enlighet med EN 15232-standarden.

Integrerad rumsautomation minskar massivt en fastighets energiförbrukning och driftskostnader samtidigt som användarnas komfort ökar. Förutom rumsklimatet (värme, ventilation, kylning) inkluderar SAUTER även belysning och skuggning eller solskydd som viktiga komponenter i integrerad rumsautomation.

SAUTER rumsautomation uppfyller sina uppgifter enligt respektive funktionskrav. Alla funktioner i rummet kan integreras i en rumsstyrenhet och alla affärer kan manövreras eller styras från en enkel rumsenhet. Rumsautomation från SAUTER utrustar således fastigheter för högre energieffektivitetsklasser och större användarkomfort.

BACnetKNXDALISMIenocean

Solskydd

En automatisk styrning av solskydd är absolut nödvändig, särskilt i moderna fastigheter med stora glasytor. En enkel stängning av solskydd i starkt solljus skyddar fastigheten från överhettning, men leder till mörkare arbetsytor med konstgjord ljus. Komfort skapas när rumanvändaren inte har bländning på sin arbetsplats, kan utnyttja tillgängligt dagsljus maximalt samtidigt och upprätthålla visuell kontakt med omvärlden. Detta kan uppnås optimalt med en solpositionstyrd styrning av solskuggningssystemet.Dessutom garanterar användning av närvaroberoende konstant ljusstyrning lämplig belysning med minimal energiförbrukning – och förmedlar säkerhet.

Belysning

Förutom att styra inomhusklimatet med värme, kyla och ventilation spelar belysning en mycket viktig roll. Med SAUTER-rumsregulator kan belysning enkelt integreras i rumsstyrning och central visualisering i ledningskontrollenheten (MBE). Således har den tekniska tjänsten alltid en översikt över alla parametrar i rummet, korridorer eller fastigheter och kan reagera snabbt och målmedvetet på felmeddelanden som defekta lampor.

Rumsenheter

Interiörarkitekturen sträcker sig från modern till värdig, från fräcka och färgglada till återhållsam och elegant. Följaktligen kan SAUTER: s olika rumsenheter enkelt integreras i interiören genom integration i ramarna i de olika ljusomkopplarområdena och genom individuell märkning och färgdesign. Från den enkla vridratten för rumstemperatur till pekpanelen finns olika enhetslinjer tillgängliga i funktion och design.

Touch Raumbediengerät EY-RU365               

© 2020  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna