Skip to main content

Ventilberäkningsprogram

Använd SAUTER-verktygen för att dimensionera ventiler och välja hur och var du vill.

VALVEDIM: Ventildimensionering, val av ventil och ställdon

En mobil app, ett PC verktyg, och en ventilsticka hjälper dig att hitta den perfekta ventilen och rätta ställdonet för din applikation

 

CASE ValveDim App

Med den nya SAUTER CASE ValveDim-appen, håller du hela SAUTER-produktsortimentet av ventiler och ställdon i din hand.

Detta gör att du kan bestämma vilken ventil och vilket ställdon som är bäst för din applikation och göra ditt val – även offline!

 

Product selection

I SAUTER CASE ValveDim-appen används filter för att välja önskade funktioner hos ventilen, t.ex. applikationsområde, ventiltyp, anslutningstyp eller önskad nominell bredd. Begränsa valet ytterligare med hjälp av flöde och differenstryck.

Genom att välja en egenskap beräknas och visas antalet tillgängliga produkter automatiskt.

Därefter, eller alternativt, välj det ställdon som passar bäst för applikationen.

I ställdonssektionen kan du filtrera ”Styrsignal” och ”Spänningsförsörjning”. Resultaten är ordnade i produkttyper.

 

My project

Alla ställdon och ventiler som krävs för ett projekt kan sparas i en projektlista med information om projekt- och kundnamn, företag, byggnad och våning samt datum och tid. Upp till 20 kombinationer av ventil / ställdon kan lagras per projekt.

Sharing

För att enkelt kunna samarbeta med dina affärspartners kan enskilda produkter från favoritlistan eller hela projektlistorna delas genom att t.ex. skicka en direktlänk via e-post eller messenger.

Om mottagaren har installerat CASE ValveDim-appen överförs informationen direkt till appen och listor kan bearbetas vidare.

Produktkombinationer kan delas med kunder eller kollegor som projekttabeller i PDF-format via hyperlänk och e-post eller meddelande.

Dessutom kan alla produktkombinationer som sparas i projektet matas ut som en projekttabell i PDF-format och delas med dina kunder eller kollegor direkt från den mobila enheten, till exempel via e-post eller messenger.

Valve design type

Produktvalet kan minskas ytterligare genom att använda ventiltyp. Efter att ha angett önskat flöde och differenstryck eller genom att beräkna önskad värmeväxlarkapacitet kan ventilen väljas med det beräknade kv-värdet. Detta innebär att endast de ventiler visas som antingen har 2 kvs-värden mindre eller 1 kvs-värde större än det beräknade kv-värdet. Genom att samtidigt visa det beräknade differenstrycket kan du välja rätt ventil för din applikation.

I beräkningarna används vatten som värmeöverföringsmedium
(rho vid 20 °C: 0.9982067 g·cm−3).

My favourites

De flest använda produkterna kan läggas till i favoriterna via stjärnsymbolen och lättåtkomliga igen via favoritlistan.

Ventil-/ställdonskombinationen eller den enskilda produkten kan läggas till i favoriterna eller i ett projekt.

 

Documents

Mer information om ventiler och ställdon finns på SAUTER-hemsida.

Klicka på globsymbolen på skärmens högra kant för att hoppa direkt till tillämplig produktsida på SAUTER-hemsida. Här hittar du tillhörande produktdokumentation som produktdatablad, installationsanvisningar, broschyrer eller material- och miljödeklarationen.

CASE ValveDim App Download QR Code CASE ValveDim iOs Download QR Code


CASE ValveDim PC Mjukvara

Ett beprövat verktyg för bekväm ventil och ställdons beräkning, SAUTER förser installatörer och projektingenjörer med SAUTER VALVEDIM PC-programvara. Verktyget består av tre funktionsnivåer:

  1. Ventil och ställdon beräkning
    • använders sig av rekommenderade värden för en grov specifikation av de nödvändiga versioner och variabler;
    • baserat på befintliga eller fastställda installationsvärden för den slutgiltiga specifikationen av de nödvändiga versioner och variabler.
  2. Val av ventilen och det lämpligaste ställdonet baserade på egenskaperna.
  3. Direkt överföring av resultaten till projektdokumentation.

 

Valvedim kan laddas ner från Case Suite produkt sida i Mjukvara sektionen.


CASE ValveDim Ventilsticka

 

 

 

Med SAUTERs ValveDim-ventilsticka kan du snabbt och enkelt bestämma önskad ventil- och ställdonskombination online. Applikationen körs direkt i webbläsarfönstret utan ytterligare installation

Använd CASE ValveDim online

© 2023  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna