Skip to main content

SAUTER

Milstolpar i historien

Hur vår historia är avgörande för framtiden.

 Under sin historia har SAUTER upprepade gånger fastställt tekniska trender och snabbt agerat och utvecklat nya impulser och därmed satt nya standarder i branschen. SAUTER kommer att fortsätta växa i framtiden med dessa värden och den innovativa och entreprenörsanda som har gjort företaget till en framgång i mer än 100 år – och med dess förmåga att fortsätta utvecklas.

2023
Expansion inom affärsområdet M&E
Förvärv av T4-koncernen bestående av T4 Mechanical & Electrical Ltd., React 4 Group Ltd. och Lidex Control Systems Ltd.
2022
Lansering av Smart Actuator
SAUTER Smart Actuator: ventilställdon och styrenhet med integrering av IoT och moln.
2021
Expansion inom affärsområdena fastighetsförvaltning och M&E
Förvärv av Emtec Group Ltd. i Storbritannien.
2020
Expansion inom affärsområde Facility Management
Förvärv av Techne S.p.A. Italien.
2019
Lansering av det nya modulo 6-fastighetsautomationssystemet.
• Hög investeringssäkerhet tack vare bakåtkompatibilitet
• Öppen för framtiden tack vare IoT-arkitektur och skalbarhet med hög IT-säkerhet
Från 2016
Utvidgning av tjänster och hantering av tjänster.
Förvärv av Pandomus AG Tyskland, WREN Ltd. Storbritannien och Sirus Irland (2018).
2015
Marknadslansering av ecos504 / 505.
Den nya produkten möjliggör den integrerade rumsautomationslösningen för luftkonditionering, belysning och solskydd med BACnet / IP, KNX, DALI och SMI.
Från 2012
Lansering av SAUTER Vision Center.
Helt webbaserad programvara för visualisering, drift, övervakning och meddelanden i byggnader.
2010
Företagets 100-årsjubileum
Från 2008
Skapa hållbara miljöer
Modulo 5 får byggnadseffektivitetspris 2009 för det bästa automatiseringssystemet. Det modulära systemet gör det möjligt att minska energikostnaderna i byggnader med upp till 35% och koldioxidutsläppen med upp till 20%.
Från 2008
Nya lösningar för energieffektivitet
SAUTER EMS övervakar den nuvarande energiförbrukningen i byggnader, identifierar förbrukningstoppar och ger grund för certifiering enligt ISO EN 50001, LEED, BREEAM, DGNB, HQE, etc.
Från 2004
Expansion i Mellanöstern och Fjärran Östern.
Grundandet av lokala joint ventures i Förenade Arabemiraten, Sydkorea och Kina.
Från 2001
Integration av BACnet.
Öppna kommunikationsprotokoll, standardiserade datastrukturer och funktioner är framtidsinriktade och ger investeringssäkerhet.
Från 2000
Utvidgning av aktiviteter inom serviceområdet.
Anläggningshantering blir en integrerad del av kärnverksamheten.
Från 1997
Första driften av fastighetsautomationssystemet via webbläsaren.
Från 1991
Expansion till Östeuropa
Stiftelse av nya dotterbolag i Tjeckien, Polen och Ungern.
Från 1961
Första fastighethanteringssystem för högre övervakning av stora installationer
SAUTER lanserar sin projektverksamhet med fastighethanteringssystemen EY200 och EY1200. EY1200 markerar början på fasighetssautomation.
Från 1935
Början av dagens kärnverksamhet.
Första styrteknik för värme, ventilation och luftkonditionering
Från 1920
Start av internationell verksamhet.
SAUTER expanderar till Frankrike, Sverige och Tyskland.
1917
Utveckling av Cumulus varmvattenlagringstank.
Med utvecklingen av elpannan under första världskriget skapar Fritz Sauter en företagsavdelning för termiska enheter. Efterfrågan växer snabbt. Företagets huvudkontor flyttas till Basel.
1910
Företaget grundades och utvecklar den första elektriska timer
I Grindelwald tillverkar Fritz Sauter timers för att kontrollera gatubelysning.
Företaget får snabbt nationellt erkännande.
© 2024  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna