Skip to main content

Ventilberäkning

VALVEDIM: För dimensionering av ventiler och för val av ventiler och ställdon

Ett beprövat verktyg för bekväm ventil och ställdons beräkning, SAUTER förser installatörer och projektingenjörer med SAUTER VALVEDIM PC-programvara. Verktyget består av tre funktionsnivåer:

  1. Ventil och ställdon beräkning
    • använders sig av rekommenderade värden för en grov specifikation av de nödvändiga versioner och variabler;
    • baserat på befintliga eller fastställda installationsvärden för den slutgiltiga specifikationen av de nödvändiga versioner och variabler.
  2. Val av ventilen och det lämpligaste ställdonet baserade på egenskaperna.
  3. Direkt överföring av resultaten till projektdokumentation.

 

Valvedim finns tillgänglig via SAUTER’s nationella bolag.
SAUTER ventilsticka
Här hittar du en användbar
”online” ventilsticka från
SAUTER. (Ej optimerad för smartphones.)

Affisch: ventiler och ställdon
Mångsidiga SAUTER
ventiler och ställdon.
Exakt och kraftfull.

© 2020  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna