Skip to main content

Nedladdning

SAUTER FACTS

SAUTER FACTS är en kundtidning för SAUTER Gruppen, som informerar dig två gånger per år om den tekniska utvecklingen, internationella marknadsaktiviteter och intressanta referensobjekt.

 

Aktuellt nummer av SAUTER FACTS (engelsk)

 

Ett integrerat ledningssystem säkerställer kontrollerade processer på SAUTER. Certifikat och belöningar ge kunden säkerhet och ett sätt att göra jämförelser.

Vårt huvudkontor i Basel är där SAUTER koncernledningen sitter, och är också en utveckling och produktionsanläggning. Eftersom SAUTER lägger stor vikt vid kontrollerade processer, är det integrerat ledningssystem baserat på kvalitetsstyrning enligt ISO 9001, den

också uppfyller kraven i miljöledningssystemet enligt ISO 14001, och arbetarskyddshanteringenligt OHSAS 18001.

  • Ledningssystemet är certifierat och ligger till grund för den landsspecifikacertifiering av samtliga SAUTER företag.
  • Systemet säkrar kunskap och expertis och bidrar till att minska riskerna.
  • Lagar och standarder för kvalitets-, miljö -och arbetssäkerhetsledningär uppfyllda.

Med SAUTER i Green Building

SAUTER produkter, lösningar och tjänster inom fastighetsförvaltning har certifierats och gett utmärkelser många gånger. Vårt sortiment uppfyller kraven för att erhålla Green Building certifikat. SAUTER är IQNet – certifierad, och vissa produkter har eu.bac tilldelningen eller BACnet Test Laboratory (BTL) kvalitetsstämpel. Detta garanterar kvalitet, precision och funktionalitet.

 

Våra BTL-certifierade produkter är:

Pionjär i certifiering

Som en av de första eu.bac medlemmarna är SAUTER bland pionjärerna inom eu.bac certifiering. Företaget är certifierat för att utbilda eu.bac systemets revisorer. Företagets egna revisorer cerifierarar byggnader över hela Europa. Tillverkningen oberoende certifiering bygger på en vetenskapligt beprövad metod, den europeiska standarden EN 15232 och på en standardiserad process. Detta ger kunden säkerhet och ett sätt att göra jämförelser.

AMEV certifikat för SAUTER rumsautomationsstationer

De tre (rums-) automationsstationer från SAUTER EY-modulo familjen av system, fick certifikatet för AS-A, en profil av Mekanisk och elektroteknik Arbetsgruppen med nationella, regionala och lokala myndigheter (AMEV). AMEV certifikatet är avgörande på den tyska marknaden, särskilt för offentliga uppköpserbjudanden av statliga och kommunala förvaltningar. Det ger kunden en garanti för att produkten uppfyller de detaljerade kraven för dess användning på den tyska marknaden. Den nuvarande AMEV rekommendation kombinerar BACnet 2007 rekommendation och de existerande rekommendationerna, och även tar DIN EN ISO 16484-5 med i beräkningen.

Kvalitet, miljö och arbetssäkerhet

Relationerna till standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 regleras.

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

Kvalitetsledningssystemet gäller för hela SAUTER Group.

Miljöledningssystem ISO 14001:2015

  • Miljöskydd formar alla processer.
  • Vid utveckling och produktion, miljövänliga beteende förbättrar miljöpåverkan.

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018

Arbetssäkerhet och hälsoskydd: våra anställda kan lita på detta.

SQS-certifikat (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
Tyska: SQS-Zertifikat (PDF)
Engelska: SQS Certificate (PDF)
Franska: Certificat SQS (PDF)
Ryska: SQS сертификат (PDF)

IQNet-certifikat (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
IQNet Certificate (PDF)


Certifikat för SAUTER Sverige

Sauter Automation AB har godkänts vid revision för Svensk Miljöbas 2019 (tidigare Stockholms stads miljödiplom):

”För införande av miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och uppfyllelse av kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.”

Så här går det till att miljödiplomera sig

Att göra miljöutredning, policy, mål och handlingsprogram och delta i miljöutbildningar är de första stegen mot Stockholms stads miljödiplom. Läs mer om hur det går till att diplomera sig.

De företag som har ett giltigt miljödiplom finns listade på Certifiering.nu´s hemsida.På denna hemsida kan man söka efter miljöcertifierade, svanenmärkta, kvalitetscertifierade, etc. organisationer. Mer information finns på Svensk Miljöbas hemsida.

miljödiplom Svensk Miljöbas (2019)

Svenska: Miljodiplom_2019  pdf (1,4 MB)

Miljöberättelse

Läs om Sauter Automations AB i Miljö berättelsen för företaget >> Miljöberättelse 2019

Miljöpolicy

Ladda ner SAUTER Automations miljöpolicy >> Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Ladda ner SAUTER Automations kvalitetspolicy >> Kvalitetspolicy

 

https://www.svenskmiljobas.se/

Kvalitet, miljö och arbetssäkerhet

SAUTER-gruppens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolitik

Ladda ned PDF 

RoHS / REACH / WEEE

Förklaring av European Directives 2011/65/EU (RoHS2), 1907/2006/EG (REACH) och 2012/19/EU (WEEE2)

SAUTER´s Redogörelse (pdf) 

SVHC

Ämnen som medför mycket stora betänkligheter (SVHC)

Ett ämne som medför mycket stora betänklighet (SVHC) är ett kemiskt ämne (eller en grupp av kemiska ämnen) som är föremål för godkännande enligt REACH-förordningen.

SVHC:s lista (kanditatlistan) är en offentlig lista över ämnen där European Chemical Agency överväger att införa ett krav på godkännande för vissa eller alla användningsområden.

SAUTER´s Redogörelse (pdf) 

Konflikt mineraler

Uttalande om användningen av ”konfliktmineraler” med hänvisning till Dodd-Frank-aktens avsnitt 1502

Ladda ned PDF

The SAUTER code of conduct

SAUTER vill skapa hållbart mervärde för sina kunder, anställda, aktieägare och affärspartners. SAUTER vill bli offentligt uppfattas som ett företag som tar sitt företagsansvar på allvar. Konkurrenskraft och kommersiella framgångar är en produkt av beslutsamhet, ansvar, trovärdighet, respekt och affärsmetoder som är villkorslöst över-board. Dessa principer avgör vårt beteende, de är de måttstockar mot vilka vi mäter våra medarbetare och samarbetspartners.

SAUTER uppförandekod innehåller de parametrar som vi tillämpar för våra relationer med affärspartners och tjänstemän, det avgör hur vi arbetar tillsammans och med andra. Uppförandekoden definierar vad SAUTER förväntar sig av sina anställda. Efterlevnad krävs och verkställas. Personer som inte uppfyller kommer att straffas och kan bli föremål för åtal.

Vi är övertygade om att kommersiell framgång endast kan kan åstadkommas om det uppnås genom medel och metoder som uppfyller höga etiska och moraliska principer. I denna anda skall följande regler vara nyckeln till vårt företags långsiktiga framgång.

SAUTER uppförandekod (PDF; engelska)© 2021  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna