Skip to main content

45.022 FXV 3***: Fördelningsenhet för trådad golvvärme

FXV 3**: Fördelningsenhet för bla. trådad golvvärme

Hur energieffektiviteten förbättras
Fördelare för intelligent, energieffektiv styrning.

Andvändningsområden
Fördelning av strömförsörjning, positionssignaler och ett  dela tidsprogram för rumsanordningar (analog eller med display) och termiska ställdon.

Funktioner

  • Enkel, tydlig uppläggning av installationen av alla enheter
  • För en enkel installation av 6 eller 10 zoner i ett golvärme system
  • Vidaresändning av pulser från en rumsregulator
  • Individuell överföring av tidsstyrning eller natt reducering till tillhörande ställdon, max. 2 tidkanaler
  • Påkopplingsbar pumplogik modul för aktivering av cirkulationspumpar

Teknisk beskrivning

  • Integrerad säkring 4 A, varistor som överspänningsskydd för ställdonen
  • Elektrisk anslutning med skruvplint för ledningsarea upp till1,5 mm²
  • Systemet kan kopplas om till kyla via an extern signal, eller pumpsignal
  • Direktanslutning av daggpunktsövervakning för att förhindra kondens Kyl låsning för rum som icke är behov av kyla (beroende på version)
  • Anslutning av upp till 18  termiska ställdon

Datablad

Montageinstruktioner

Miljödeklarationer

Broschyrer/Manualer

© 2021  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna