Skip to main content

Styr stora volymflöden med flänsmonterad eValveco

26 juli 2022 | media releases

Styr stora volymflöden med flänsmonterad eValveco

 SAUTER eValveco system används för dynamisk hydronisk balansering i hela eller dellastområden och för flödesreglering. System med de nominella diametrarna DN65, DN80 och DN100 har lagts till den befintliga produktportföljen. De nya eValveco-ventilerna med flänsanslutning har ett Bluetooth-gränssnitt för idrifttagning och underhåll via smartphone.

Tryckoberoende reglerventiler säkerställer energioptimerade värme- och kylsystem.

Balanserar temperatur och energi

Hydronisk injustering är obligatorisk för felfri och energioptimerad uppvärmning eller kyla. Tryckoberoende reglerventiler (PICV) säkerställer exakt och effektiv energianvändning. SAUTERs elektroniskt styrda eValveco PICV är redo att användas med snabb och enkel planering, installation och driftsättning. Önskat volymflöde eller energiförbrukning kan specificeras direkt med eValveco som kommandovariabel. Behovsstyrd styrning och systemoptimering kan utföras centralt via fastighetssystemet.

Användningsspektrum för stora volymflöden utökats

eValveco-systemet utvecklades för följande uppgifter:

 • automatisk, dynamisk hydronisk balansering
 • volymflödeskontroll
 • energiövervakning

Användningsspektrumet för styrning av stora volymflöden har utökats med tre nya eValveco-ventiler med flänsanslutning och nominella diametrar på DN65, DN80 och DN100. Hela våningar eller byggnadsdelar kan nu försörjas exakt med värme- eller kylenergi.

Alla nya eValveco flödesstyrsystem med fläns har ett integrerat Bluetooth-gränssnitt. Detta gör det möjligt att upprätta en dataanslutning för idrifttagning och underhåll med den tillhörande smartphone-appen. Alla parametrar kan alltså kontrolleras och justeras direkt. Systemet kan styras via en 0-10 volt signal, eller via ett Modbus/RTU eller BACnet MS/TP gränssnitt.

Optimera energieffektivitet och kostnader med eValveco

Genom sitt exakta ultraljudsmätnings- och kontrollsystem ger eValveco-systemet alla funktioner det behöver för att optimera energieffektiviteten i byggnader. Samtidigt minskar det installations- och driftsättningskostnaderna på plats.

Det nya eValveco flänsmonterade flödesstyrsystem är tillgängliga nu. Vår försäljningsavdelning hjälper dig gärna. eValveco Configurator, den tillhörande appen, kommer snart att finnas tillgänglig för iOS och Android.

Ladda ner Engelsk media release

 

Om SAUTER

om ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomations teknik i gröna byggnader, säkerställer SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialiserad på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa den energieffektiva driften av fastigheter. Våra produkter, lösningar och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela livscykeln i en fastighet – från planering och konstruktion till drift – i kontor och administrativa fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningarsjukhusindustribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar , hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är  SAUTER en beprövad systemintegratör som står för kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

  • Ett internationellt bolag med huvudkontor i Basel, Schweiz
  • Grundades 1910 och kan förlita sig på mer än 100 års tradition och erfarenhet
  • Har idag ca 2700 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
  • Helhetslösningar från en enda källa, med fokus på att ge maximal  energieffektivitet och hållbarhet
  • Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för fastigheten
  • Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
  • Medlem i bacBACnet Interest Group (BIG-EU)(BIG-SE)BACnet InternationalEnOcean Alliance
  • Referenser finns på: sauter-controls.com och www.sauter.se
© 2024  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna