Skip to main content

ecos504/505 rumsautomationsstationer nu med M-Bus-gränssnitt

7 oktober 2020 | media releases

ecos504/505 rumsautomationsstationer nu med M-Bus-gränssnitt

Ett behagligt rumsklimat med minimal energiförbrukning – detta är målet för fasighetsautomation. SAUTER ecos504 / 505 ger en komplett rumsautomationslösning för din byggnad. M-Bus-gränssnittet har nu lagts till i de många alternativen för kommunikationsgränssnitt.

Värme-, energi- och elmätare kan integreras via M-Bus-gränssnittet.

 

De två rumsautomationsstationerna ecos504 och ecos505 ingår i systemfamiljen SAUTER EY-modulo 5. De integrerar rumstemperatur, belysning och solskydd, vilket säkerställer sömlös rumsautomation.

SAUTER har utökat produktsortimentet till att omfatta rumsautomationsstationer med ett standardiserat (fysiskt) M-Bus-gränssnitt och ett RS-232-gränssnitt. Dessa tillägg gör att M-Bus-mätare kan anslutas och deras energidata samlas in. Således kan ecos504/505-enheter nu också registrera energiinformation för rums- och golvzoner. Med det extra RS-232-gränssnittet kan du ansluta större M-Bus-nätverk med en extern M-Bus-nivåomvandlare.

 

 

M-Bus kommunikations standard

Kommunikationsstandarden ”Meter-Bus” (M-Bus) är en av de äldsta standarderna inom energitjänstleverantören och fastighetsautomationsmiljön. Eftersom tillverkare av värme-, energi- och elmätare gör denna etablerade standard tillgänglig på sina mätare står leverantörer av fastighetsautomationslösningar regelbundet inför uppgiften att integrera M-Bus i systemet. M-Bus-mätare möjliggör energidetektering och loggning, eller energiflöden för enskilda byggsektioner eller anläggningar.

 

Sömlös, behovsstyrd rumsklimatstyrning

SAUTER ecos504/505-enheter är fritt programmerbara ”BACnet building controller”(B-BC-profil). De kan användas för att styra upp till 600 BACnet-objekt. Den insamlade energidata överförs också via BACnet till en lednings- och driftsnivå som SAUTER Vision Center.

Förutom BACnet hade ecos rumsregulatorer redan många digitala standarder för integrering av all utrustning i kontorsbyggnader, hotell, sjukhus, skolor, köpcentra etc. Pekskärmar, KNX-ställdon och sensorer kan nätverkas via KNX. Med DALI-gränssnittet kan lampor, närvarodetektorer och ljussensorer integreras enligt DALI-2-specifikationen för närvaroberoende belysning eller konstantljusstyrning. SMI-gränssnittet styr elektroniska motorer för solskyddssystem (persienner eller rulljalusier). EnOcean-rumsstyrningsenheter och fönsterkontakter, omkopplare och andra enheter från tillverkare från tredje part kan också integreras. Modbus-gränssnittet gör det också möjligt att integrera ventiler för dynamisk hydronisk balansering i rummet

.

» Mer information

» Produkt sida

» Ladda ner denna Media Release

 

Om SAUTER

Som ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomations teknik i gröna byggnader, säkerställer SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialiserad på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa den energieffektiva driften av fastigheter. Våra produkter, lösningar och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela livscykeln i en fastighet – från planering och konstruktion till drift – i kontor och administrativa fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningar, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar , hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är  SAUTER en beprövad systemintegratör som står för kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 

© 2021  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna