Skip to main content

EnergiPack för SAUTER ventilställdon: När stillestånd inte är ett alternativ

1 februari 2019 | media releases

EnergiPack för SAUTER ventilställdon: När stillestånd inte är ett alternativ

Energimodulen för SAUTER vialoq-ventilställdon möjliggör enkel eftermontering av systemet för ökat skydd mot stillestånd vid strömavbrott. De superkondensatorer som användes, ger större flexibilitet och säkerhet i flera applikationsmiljöer.  

Ventilställdon spelar en viktig roll i att styra energiflöden i alla typer av byggnader. Och även om moderna automationssystem består av en allt större andel av digital elektronik, kan de bara interagera med luft och vatten via mekaniska ställdon.

Flöden behöver kraft

Ställdon konverterar elektrisk kraft till rörelse för att reglera volymflöden. Men vad händer när ett fel stör ut spänningsförsörjningen ? Till dess att strömförsörjningen återställs, förblir ett enkelt ventildon eller kanske alla manöverdon i den drabbade delen av byggnaden stillastående i sina nuvarande positioner.

I det mest gynnsamma scenariot kommer detta endast att leda till slöseri med resurser, men det kan också orsaka kritiska händelser och till och med omfattande skador på grund av nedkylning, uppvärmning och liknande effekter.(Det är därför felsäkra ventilställdon återgår automatiskt till ett säkert akut läge om strömförsörjningen bryts.)

Tidigare lösning: Fjäderretursystem

De elektriska ställdon som används i stor utsträckning idag är inte utrustade med nödläge. Fjäderretursystem är en lösning på detta. I dessa system använder manöverdonet en mekanisk fjäder för uppspänning under inställnings processen, och manöverdonet levereras kontinuerligt med energi för inställning av ventilen. I händelse av ett strömavbrott, styr fjäderretursystemet automatiskt ventilmanövreringsorganet tillbaka till utgångsläget.

SAUTER EnergiPack – ett fördelaktigt alternativ

Ett alternativ till detta är användningen av kondensatorer eller, för att vara mer exakt när det gäller SAUTER EnergiPack, super kondensatorer, även kända som ”supercaps”. Dessa ”supercaps” kan hålla en elektrisk laddning, vilket kräver endast en mycket låg elektrisk ström för att göra det. Om det blir ett strömavbrott, kan manöverdonet flyttas till ett specifikt valt nödläge med den energi som lagras i ”supercapsen”.

Den nya energimodulen för SAUTER vialoq-produkter kan därmed flytta ventilmanövreraren till ett fördefinierat öppet eller stängt läge (nödläge) vid ett strömavbrott. Systeminstallatören ställer enkelt in med en DIP-omkopplare, önskad nödläge direkt efter installationen och kan justera det senare utan problem. Detta säkerställer att oönskade installations händelser kan undvikas.

Enkel säkerhetsuppgradering

Den flexibla användningen av SAUTER-energipaketet innebär att SAUTER vialoq-ventilställdon även kan eftermonteras. Systemstatusen indikeras av en integrerad LED och är lätt att övervaka – driftansvarig kan till och med observera den aktuella systemstatusen från ett avstånd.

SAUTER EnergiPack nödpositionslösning med ”supercaps” erbjuder fördelar över fjädersystem:

Det kräver mindre utrymme och är enkelt att eftermontera och ersättas. Ställriktningen för nödfunktionen kan väljas fritt. Dessutom säkerställer ”supercaps”  att energilagringen har en lång livslängd och litet underhåll.

Ladda hem denna media release >>>

 

Vill du veta mera ?

Kontakta oss gärna för mer information via vår hemsida https://www.sauter.se/

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
 •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
 •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
 •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
  energieffektivitet och hållbarhet
 •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
 •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
 •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
  BACnet International, EnOcean Alliance
 •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se
© 2020  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna