Skip to main content

Nya modeller i SAUTER’s BIM bibliotek

28 december 2021 | media releases

Nya modeller i SAUTER’s BIM bibliotek

Digital fastighetsplanering baserad på BIM (Building Information Modeling) är nu standard. Sedan introduktionen 2017 har SAUTERs BIM-bibliotek stöttat arkitekter, ingenjörer och konsulter, särskilt inom VVS-sektorn, i projekt som sträcker sig över hela fastighetscykeln. Databasen kompletterades nyligen med CAD- och Revit-modelldata för Smart Actuator, samt de nya tryckoberoende reglerventilerna .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisering av en värmegrupp baserad på Smart Actuator BIM-modellen

Byggprojekt är planeringsintensiva, ofta dyra och oftast inte särskilt smidiga. Alltför många aktörer är inblandade och det ömsesidiga beroendet mellan projektfaserna är för stort. Dessutom är planeringsprocesserna för olika utrustningssystem ofta otillräckligt sammanlänkade – antingen över discipliner eller över byggnadens hela livscykel. Så ju senare oförutsedda händelser inträffar, desto större inverkan på deadlines och kostnader. Metoden ”Building Information Modeling (BIM)” utvecklades som en lösning på detta problem .

BIM gör att byggnader kan utvecklas och drivas med digital data som kan nås av varje inblandad specialist. För detta ändamål registreras all byggnadsdata över hela dess livscykel. Det första steget är att skapa en modell för att testa det nya byggprojektet. Idag är digital byggnadsplanering baserad på BIM standard och finns globalt inom alla byggsektorer. Det är inte bara en viktig process, utan ofta en obligatorisk sådan. .

SAUTER’s BIM bibliotek

SAUTER’s BIM bibliotek inkluderar nu BIM-modellerna av de nya Smarta Ställdon för kulventiler (AKM 115SA), för spjälldon för ventilation och VAV system (ASM 115SA) och slidventiler (AVM 115SA) och deras matchande I/O modul (SAIO 100). Den nya NRFC4 fan-coil regulatorn och tryck-oberoende reglerventil UVC102MF065…100, UVC 106 och VDL050…100 kompletterar vårt sortiment med digitala lösningar för hydronisk balansering.

SAUTER’s BIM bibliotek innehåller data från ventiler, ställdon, givare och rumsenheter till 2-punktsregulatorer och skåp. De intuitiva sök- och filteralternativen gör det enkelt att hitta rätt produkter. SAUTER tillhandahåller alla BIM-modeller som Revit-filer, kompatibla med Autodesk-planeringsprodukter och som CAD-filer. Varje år laddas cirka 6 000 BIM-objekt ner via SAUTERs BIM-bibliotek, vilket gör det dagliga arbetet lättare för SAUTERs kunder och partners.

Fastighetsinformationsmodellering: en process
Införandet och spridningen av BIM i början av 2000-talet var ett avgörande bidrag till digitaliseringen av byggbranschen – från konstruktion och anläggning till stålkonstruktion. BIM är dock ingen mjukvaruprodukt utan en process som kännetecknas av en helhetssyn på alla inblandade parter i en central databas .

Att bygga simuleringar och 3D-visualiseringar hjälper inte bara till med designbeslut. Ändringar av den virtuella modellen överförs automatiskt till alla planer. Det gör att alla inblandade alltid är uppdaterade. Det centrala dokumentationsförrådet, den omedelbara och kontinuerliga tillgängligheten av relevant data och det förbättrade utbytet av information mellan de som är involverade i planering leder till ökad produktivitet i planeringsprocessen. Med hjälp av BIM och modeller från tillverkare som SAUTER kan samarbetet mellan arkitekter, ingenjörer och specialistplanerare optimeras avsevärt vad gäller kostnader, deadlines, kvalitet och produktivitet i processerna .

Gå vidare till SAUTER Building Information Modeling

Ladda ner denna media release

© 2022  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna