Skip to main content

Kraftfull, effektiv energi och fastighetshantering i molnet

22 augusti 2021 | media releases

Kraftfull, effektiv energi och fastighetshantering i molnet

Övervakning och optimering av fastighetsdriften är nu också möjlig i molnet. SAUTER Vision Services är lösningen för professionellt automatiserad fastighets- och anläggningshantering. Samtidigt ger Vision Services tillgång till beprövade och helt nya funktioner från SAUTER Vision Center 7.0.

 

SAUTER Vision Services

SAUTER Vision Services  möjliggör energiovervakning och fastighetsövervakning med analysfunktioner för energi samt operativ optimering i molnet.

SAUTER Vision Services, ger ett kostnadseffektivt inträde i världen av modern fastighetshantering. Ytterligare investeringar i hårdvara och mjukvara kan sparas. Energihantering och analysfunktioner möjliggör ökad effektivitet, kontinuerligt optimerad och pålitlig drift av anläggningar och fastigheter.

Med SAUTER Vision Services får fastighetsoperatörer tillgång till de beprövade funktionerna i SAUTER Vision Center i molnet. Omfattande, kraftfulla moduler finns tillgängliga för energiovervakning, fastighetshantering och energihantering och analys- med fördelen att de inte kräver en komplex lokal IT-infrastruktur

Lösning med många fördelar

Några exempel på populära moduler och applikationer med Vision Services:

  • Energiövervakning med förbrukningsöversikter i form av instrumentpaneler, diagram och mätaröversikter
  • Månatliga rapporter, energilarm och dataimport och exportfunktioner
  • Energi- och anläggningsoptimering med ytterligare diagramtyper som SANKEY och carpet- och scatterdiagram samt histogramskärmar
  • Fastighets- och anläggningshantering via anläggningsscheman och listdisplayer, med automatiska
    styralternativ via Scenario Manager, som kombinerar larm till summalarm och registrerar eventuella ändringar i  audit trails
  • Fastighetsanalyser med automatisk detektering av avvikelser i driftsmönster, oscillationer, avvikelser från börvärden, samt omedelbar operatörsinformation i form av KPI: er i instrumentpaneler och larmöversikter

Dessutom förblir projektstorleken flexibel: Beroende på kraven kan anläggningar läggas till under en fastighets hela livscykel och ytterligare Vision Services -moduler kan läggas till. Det är möjligt att när som helst integrera energihanterings- och analysfunktioner eller fastighetshanteringsfunktioner.

IoT -enheter som en förutsättning för säker molnanslutning

SAUTER ecos-IoT (ecos504/505) med integrerad MQTT-klient och broker, säkerställer en certifikatkrypterad anslutning till SAUTER Cloud. I lokala anläggningar fungerar ecos rumsautomationsstationer med BACnet, Modbus, KNX, Dali och M-Bus-protokoll som gateways. Information från SAUTER modulo 6 automatiseringsstationer utökas också med SAUTER Cloud via ecos-IoT. Detta säkerställer att nästan all information från den lokala fastighetsautomationen och ett brett utbud av givar- och mätardata finns tillgängligt i SAUTER Vision Services via MQTT -gateways.

SAUTER Vision Services finns tillgängligt nu. Kontakta vår försäljningsavdelning.

» Ladda ner denna Media Release

 

 

Om SAUTER

Som ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomations teknik i gröna byggnader, säkerställer SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialiserad på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa den energieffektiva driften av fastigheter. Våra produkter, lösningar och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela livscykeln i en fastighet – från planering och konstruktion till drift – i kontor och administrativa fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningar, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar , hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är  SAUTER en beprövad systemintegratör som står för kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 

 

© 2021  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna