Skip to main content

SAUTER ecos504/505: BACnet-certifiering för rumsautomatiseringens mittpunkt

16 mars 2022 | media releases

SAUTER ecos504/505: BACnet-certifiering för rumsautomatiseringens mittpunkt

Många produkter, lösningar och tjänster som SAUTER erbjuder inom fastighetsförvaltning har redan fått certifieringar och utmärkelser. Nyligen har alla typer av ecos504/505 automationsstationer från SAUTER BTL-omcertifierats.

SAUTER ecos är mittpunkten i integrerad rumsautomation. De kraftfulla funktionsmodulerna i ecos504/505 kombinerar styrning av rumstemperatur, belysning och solskydd för att skapa ett behagligt rumsklimat.

Nu har alla ecos504 och 505 rumsautomationsstationstyper genomgått förnyad 2018 BTL-certifiering. Detta bekräftar att ecos504/505 överensstämmer med BACnet-standarden och säkerställer också högsta möjliga nivå av interoperabilitet och kompatibilitet med andra BACnet-enheter.

 

Utökad BACnet-funktionalitet

BACnet-funktionaliteten har utökats specifikt för att överensstämma med B-LD (BACnet Lighting Device) och B-GW (BACnet Gateway) förutom den högsta BACnet-enhetsprofilen B-BC (BACnet Building Controller).

Certifieringen höjer funktionaliteten till nivån för SAUTER modulo 6 och inkluderar följande:

 • Alla ecos504/505 stationstyper (tidigare endast F001, F011)
 • Protokollrevision 1.16 (tidigare 1.14) med funktionalitet som för SAUTER modulo 6 (se mediarelease maj 2020)
 • BACnet B-BC profiler och dessutom B-LD och B-GW
 • Nya BIBBs (BACnet Interoperability Building Block):
  • Alarm & Event Management-Configurable Recipient Lists-B (AE-CRL-B)
  • Data Sharing-Lighting Output-B (DS-LO-B)
  • Gateway-Embedded Objects (GW-EO-B)
 • Ny, standardiserad felalgoritm för att signalera fel (t.ex. avbrott i sensor, kortslutning)

 

BACnet-certifiering

För fastighetsanvändaren är BACnet osynligt, men för tekniken och enheterna inom området byggnads- och rumsautomation finns det ingen väg runt BACnet-standarden. Det har blivit det viktigaste kommunikationsprotokollet i branschen. Enkelt uttryckt definierar protokollet reglerna för datautbytet mellan individuella VVS- och byggnadsautomationsenheter. Certifieringsprogrammet för BACnet Testing Laboratories (BTL) utfärdar produkter med ett certifikat om överensstämmelse (dvs inkludering i BTL-listan). Detta certifikat bekräftar att den dokumenterade funktionsomfattningen överensstämmer med standarden, och den bär BTL-logotypen. Alla BTL-certifierade  produkter från SAUTER är officiellt registrerade på följande webbplats: https://bacnetinternational.net/btl

» Ladda ner  ecos504/505 BACnet certifikat

» Ladda ner media release (engelsk)

 

Om SAUTER

om ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomations teknik i gröna byggnader, säkerställer SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialiserad på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa den energieffektiva driften av fastigheter. Våra produkter, lösningar och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela livscykeln i en fastighet – från planering och konstruktion till drift – i kontor och administrativa fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningarsjukhusindustribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar , hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är  SAUTER en beprövad systemintegratör som står för kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

  • Ett internationellt bolag med huvudkontor i Basel, Schweiz
  • Grundades 1910 och kan förlita sig på mer än 100 års tradition och erfarenhet
  • Har idag ca 2700 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
  • Helhetslösningar från en enda källa, med fokus på att ge maximal  energieffektivitet och hållbarhet
  • Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för fastigheten
  • Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
  • Medlem i bacBACnet Interest Group (BIG-EU)(BIG-SE)BACnet InternationalEnOcean Alliance
  • Referenser finns på: sauter-controls.com och www.sauter.se
© 2022  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna