Skip to main content

SAUTER eValveco: Dynamisk styrning för värme och kyla

20 september 2021 | media releases

SAUTER eValveco: Dynamisk styrning för värme och kyla

SAUTER eValveco-systemet används för automatisk hydronisk balansering i hela eller delbelastningsområdena samt för flödesreglering i realtid. Den ersätter en statisk balanseringsventil i kombination med en regler-/styrventil eller en kulventil. Två nya styrenheter med BACnet MS/TP har lagts till i sortimentet.

 

Användningsexempel på eValveco -systemet: Styrning av värme- och kyltak

VVS -system spelar en avgörande roll för att genomföra energimål i fastighetssektorn. Problemfri och energioptimerad uppvärmning eller kylning ger inte bara ett bekvämt rumsklimat. Om systemet fungerar på ett tillförlitligt och balanserat sätt kan det minska koldioxidutsläppen och fastighetens driftskostnader.

 

Interagerande produkter från en enda källa

eValveco, det dynamiska flödesstyrsystemet från SAUTER, används i HVAC -system med variabelt flöde. Den består av en flödesmätare, en reglerventil och ett ställdon och styr volymflödet oberoende av tryckfluktuationer i hydraulkretsar. Beroende på typ kombinerar produkterna funktionerna hos en tryckoberoende styrventil (PICV), en 6-vägs kulventil för växlingsfunktionen (värme/kyla), en balanseringsventil och en motoriserad avstängningsventil.

SAUTER eValveco är utformad för automatisk dynamisk hydronisk balansering i realtid, vilket gör ytterligare balanseringsventiler överflödiga. Systemet upprätthåller en perfekt balans i det hydroniska nätet i både hel- eller delbelastningsområden. Utan några ytterligare komponenter säkerställer det att den exakta energimängden som krävs distribueras till rätt plats vid rätt tidpunkt.

 

Kommunikation via Modbus och nu även BACnet

Flödesreglersystemet kommunicerar via Modbus RTU i kombination med ett fastighetslösning. eValveco UVC 106 finns i två nya BACnet MS/TP -versioner: UVC106BF015 med nominell diameter (DN) 15 och UVC106BF025 med nominell diameter (DN) 20.

Genom direkt integration i fastighetsautomationssystemet med BACnet kan energiförbrukningen i varje rum registreras i realtid i hanteringsprogram som SAUTER Vision Center. Värdena kan enkelt justeras via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Detta ger inte bara insyn i systemets energiflöde, utan gör också att indirekta kostnader som koldioxidskatt på bränslen kan minskas. Hyresgästerna drar nytta av problemfri rumsklimatstyrning och facility management tillkallas mindre ofta för oplanerat underhåll vid fel.

Ladda ner denna Media Release

 

Läs mer om hydronic balancing i vår tidning SAUTER FACTS!

 

Om SAUTER

Som ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomations teknik i gröna byggnader, säkerställer SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialiserad på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa den energieffektiva driften av fastigheter. Våra produkter, lösningar och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela livscykeln i en fastighet – från planering och konstruktion till drift – i kontor och administrativa fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningar, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar , hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är  SAUTER en beprövad systemintegratör som står för kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 

 

© 2021  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna