Skip to main content

SAUTER eValveco: Reglering av värme, kyla och hydraulisk balansering görs lekande lätt

1 november 2018 | media releases

SAUTER eValveco: Reglering av värme, kyla och hydraulisk balansering görs lekande lätt

SAUTER eValveco-systemet används för realtidsflödesreglering och automatisk hydraulisk balansering i fullt eller delvis belastade zoner. Det ersätter därför en statisk balanseringsventil och en reglerings- / blandningsventil eller kulventil. Det dynamiska flödesregleringssystemet med en 2-, 3- eller 6-vägs kulventil används i VVS-system med variabel flödeshastighet.

Perfekt synergi

Tillsammans med 6-vägs kulventilen erbjuder SAUTER eValveco-flödessystemet en noggrann lösning för reglering av värme- och kyltak, VAV-system och fan coils som levereras av ett 4-rörs system.

SAUTER eValveco kombinerar de fem funktionerna i en tryckoberoende reglerventil (PICV), 6-vägs kulventil för omkopplingsfunktionen (värme/kyla), balanseringsventil och avstängningsventil..

Den elektroniska flödesreglerventilen reglerar volymflödet oberoende av tryckfluktuationer i systemet. Systemet är konstruerat för automatisk och dynamisk hydronisk balansering i realtid, vilket gör extra balanseringsventiler överflödiga. Så här upprätthåller systemet en perfekt, hydraulisk balans i hydroniska nätverket utan ytterligare komponenter i både fullt eller delvis l belastade zoner.

Den säkerställer att exakt energiförbrukning fördelas på rätt plats vid rätt tidpunkt – för maximal komfort vid minimala energikostnader.

Tydlig och lämplig

Flödesreglersystemet kommunicerar via Modbus – till exempel, kombinerat med ett fastighetssystem som t.ex. fastighetsstyrprogrammet SAUTER Vision Center, kan man göra en översikt över den faktiska energiförbrukningen som ska skapas för varje rum i realtid och styras via dator , surfplatta eller mobiltelefon..

» Hämta denna media release

 

Vill du veta mera ?

Kontakta oss gärna för mer information via vår hemsida https://www.sauter.se/

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
 •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
 •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
 •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
  energieffektivitet och hållbarhet
 •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
 •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
 •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
  BACnet International, EnOcean Alliance
 •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se
© 2020  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna