Skip to main content

SAUTER NRT300 regulator för 6-vägs kulventil

1 februari 2018 | media releases

SAUTER NRT300 regulator för 6-vägs kulventil

Med den ökande marknadsacceptans för 6-vägs kulventiler har efterfrågan ökat för en enkel, ekonomisk lösning för reglering av uppvärmda och kylda tak. Eftersom många installationer fortsätter att planeras utan att rumsregleringen integreras i fastighetsautomationens nätverk, för att möta denna efterfrågan har ytterligare versioner utvecklats baserat på NRT300 och testats. Huvudfokus här var följande punkter:

 •       Enkel igångkörning
 •       Ekonomisk helhetslösning
 •       Mycket energieffektivt i kombination med PICV.

 

 

Applikationer
Reglering av uppvärmd / kyld tak med 6-vägs kulventil

I uppvärmda / kylda takapplikationer med 4-rörsystem och 6-vägs kulventil, styr NRT300 rumstemperaturen baserat på det inställda börvärdet. SAUTER AKM115SF132 kulventilställdonet styrs direkt. Den maximala flödeshastigheten för värme och kylning är flexibelt inställd till driftsförhållandena med hjälp av en inmonterad strypbricka i 6-vägskulventilen.

Pos.

Typ

Funktion

1

NRT300F062

Rumstemperaturregulator

2

EGH102F001

Daggpunktsövervakning

3

AKM115SF132

Vridande ställdon för kulventil

4

B2KL0xx F400

6-vägs kulventil

 

Reglering av uppvärmd / kyld tak med 6-vägs kulventil och PICV

I uppvärmda / kylda takapplikationer med 4-rörsystem och 6-vägs kulventil, styr NRT300 rumstemperaturen baserat på det inställda börvärdet. SAUTER AKM115F122 kulventilställdonet aktiveras i 3-punkts drift för växling mellan uppvärmning och kylning. Rumstemperatur styrs via den tryckoberoende reglerventilen. Den energi som emitteras i värmedriftläget kan begränsas med parametrar, och den maximala flödeshastigheten kan begränsas via den tryckoberoende reglerventilen.

Pos.

Typ

Funktion

1

NRT300F063

Rumstemperatur regulator

2

EGH102F001

Daggpunktsövervakning

3

AKM115SF122

Vridande ställdon för kulventil

4

B2KL0xx F400

6-vägs kulventil

5

VDL015/VDL020

2-vägs tryckoberoende reglerventil

6

AXM217SF40x

AXS215SF122

Motoriserad ventilställdon eller kontinuerligt ställdon för småventiler

 

Allmänna funktioner

 •     ECO-läge (växling i dödzon)
  Externa växlingskontakter gör att dödzonen kan utvidgas så att om rummet är tomt
  under en längre tid eller ett fönster är öppet aktiveras ECO-läget. Vid uppvärmningsläge sänks rumstemperaturen och i kylläget ökas rumstemperaturen.
 •     Börvärdes omkoppling
  För att kunna ställa in rumstemperaturen när utetemperaturen
  ökar på sommaren kan börvärdet flyttas (sommarkompensation). Den gör också
  att kondens kan undvikas när rummets fuktighet ökar.
 •     Frostskyddssystem
  Om rumstemperaturen sjunker under 6 ° C aktiveras frostskyddsfunktionen oberoende
  av börvärdet: Värmeventilen öppnas tills rumstemperaturen har stigit till 7 °C igen.

 

Vill du veta mera ?

Kontakta oss gärna för mer information via vår hemsida https://www.sauter.se/

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
 •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
 •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
 •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
  energieffektivitet och hållbarhet
 •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
 •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
 •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
  BACnet International, EnOcean Alliance
 •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se
© 2020  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna