Skip to main content

SAUTER NRT300 Värme och kyla med bara en styrenhet

23 mars 2018 | media releases

SAUTER NRT300 Värme och kyla med bara en styrenhet

Den nya SAUTER equiflex NRT300 regulatorn ger ännu fler nya fasetter till rumstemperaturstyrningen. Den här flexibla allround regulatorn kan hantera många applikationer, både för enkelrums- och zonstyrning

Perfekt kombination med 6-vägs kulventilen

Perfekt samordnad med 6-vägs kulventilen är det en kompakt lösning för styrning av uppvärmda och kylda tak, VAV-system och fancoil i 4-rörsystem, och är idealiskt för styrning i omkopplingssystem.

NRT300 omfattar två viktiga applikationer. I det första fallet styrs den via 6-vägs kulventilen och ändras mellan värme och kylning. I det andra fallet fungerar 6-vägs kulventilen i växlingsläge och de önskade flödena styrs energieffektivt av den tryckoberoende multifunktionsventilen.

Allt under kontroll

Den nya NRT300 är en optimalt samordnad rumsregulator med många inställningsalternativ. Den har en tryckknapp för den specifika övergången mellannormala och reducerade driftlägena. Rumsregulatorn har också ingångar för övergången mellan kyl- och värmelägena, för normal / återgångsläge eller fönsterkontakter, för daggpunktsövervakning och för ändring av börvärdet.

Värme / kylningsläge och normalläge indikeras med en LED.

Den kompletta lösningen

Tillsammans med den tryckoberoende SAUTER Valveco Compact multifunktionsventilen och SAUTER 6-vägs kulventil är ett oslagbart team för pålitlig planering, enkel installation och energieffektivitet.

»Hämta denna media release

 

Vill du veta mera ?

Kontakta oss gärna för mer information via vår hemsida https://www.sauter.se/

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 •  Baserat i Basel, Schweiz, med världsomspännande verksamhet
 •  Grundades 1910, över ett sekel av tradition och erfarenhet
 •  Har idag ca 2300 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
 •  Helhetslösningar  från en enda källa, med fokus på att ge maximal
  energieffektivitet och hållbarhet
 •  Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för byggnaden
 •  Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
 •  Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU) och (BIG-SE),
  BACnet International, EnOcean Alliance
 •  Referenser finns på: www.sauter-controls.com och www.sauter.se
© 2020  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna