Skip to main content

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig över hela världen

25 april 2020 | media releases

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig över hela världen

Den senaste versionen av SAUTER’s fastighetsövervakningssystem öppnar nya möjligheter för energi- och fastighetshantering. Detta inkluderar en ny diagrammodul med olika diagramtyper och visningsalternativ. Dessutom finns det nya masterschemat och användningen av kollektiva larm. Som en del av en komplett lösning kan andra SAUTER-enheter också registreras och listas i molnet via MQTT. De nya funktionerna kompletteras med stöd av den senaste BACnet-standarden – och full efterlevnad med den nya B-XAWS-certifieringen garanteras.

 

SAUTER Vision Center Logo

Beprövat fastighetsövervakningssystem når nästa nivå

SAUTER Vision Center (SVC) är ett webbaserat system enligt HTML5-standarden, för att manövrera och visualisera fastigheter oberoende av plats eller system. Förutom omfattande fastighetsstyrfunktioner inkluderar detta även energi- och förebyggandeunderhållshantering. Den senaste uppdateringen uppfyller ökande användarkrav samt högre driftsäkerhetskrav.

Utvidgning av datavisualisering i energiövervakningen

Navigeringsområdet för systemet består av fyra kategorier: ”Favoriter”, ”Fastighetsstruktur”, ”Energihantering” och ”Individuella vyer”. Inom energiområdet omvandlas mätdata från fastigheter direkt till förbrukningsvärden. För att dra nytta av flexibiliteten i SVC-modulerna i energisektorn finns diagrammoduler och instrumentpaneler nu också tillgängliga här.

Den nya diagrammodulen, som nu kan användas inom alla SVC-områden, erbjuder många alternativ för datavisualisering: .

 • Online vy under konfigurationen
 • Linje, stapel och cirkeldiagram på en skärm
 • Direkt överföring av snabbdiagram till ett diagramdokument
 • Diagramlayouter med flera diagram i ett dokument
 • Ytterligare definierbara Y-axlar, X-axlar och beskrivningar
 • Skapa större mängder av diagram (”Bulk Diagram Skapande”)

 

SAUTER Vision Center Energy Management
Användarexempel: Typisk vy i energihanteringen med förbrukningsdata över olika tidsperioder

”State-of-the-art” enhet och fastighetskommunikation

För att kunna erbjuda kunderna en komplett lösning har SAUTER Vision Center 6.3 en IoT-klient som stöder anslutningen av ytterligare enheter, till exempe  SAUTER ecos och modulo 6 rumsautomationsstationer, via MQTT-protokollet. Detta är en viktig funktion som underlättar central datainsamling i molnapplikationer. Förlängningar av användarhantering i samband med IoT-klienten ger en ytterligare säker nätverksanslutning mellan lokala system och den centrala SVC. Detta är grunden för att använda Vision Services, en SAUTER-molnapplikation.

BACnet certifikation

SAUTER Vision Center har varit certifierad sedan 2017 som en BACnet Advanced Operator Workstation
(B AWS) och den nya versionen uppfyller alla certifieringskriterierna för BACnet-protokollversion 1.18. Systemet stöder också olika andra enhetsprofiler (B-ALWS, B-AACWS, B-OWS, B-OD). Ett helt nytt tillägg är B-XAWS-certifikat, som möjliggör integration av ytterligare delar av fasigheten i en enda,
central energi- och underhållsprogramvara.

Säkerhet och användarvänlighet

En av de väsentliga funktionerna för fastighetshantering är ”aviseringar”. Meddelanden säkerställer effektiv systemdrift, optimal användarkomfort och fastighetssäkerhet. Av denna anledning har den kollektiva larmfunktionen lagts till larmmodulen. Det kollektiva larmet kan till exempel kombinera system eller delar av en fastighet för larmändamål för att meddela de ansvariga personerna för säkerhet eller anläggningen. Dessutom anger en räknare i det kollektiva larmet antalet larmmeddelanden i gruppen.
Huvudschemat förbättrar användarvänligheten för operatören.

Tillgänglighet

SAUTER Vision Center 6.3 finns tillgängligt från april 2020. SAUTER-kunder drar nytta av regelbunden vidareutveckling av mjukvarulösningarna, från konstruktionsverktyg till migrering och specialistkompetens till personligt stöd.
Sedan introduktionen 2014 har SAUTERs fastighetsövervakningslösning installerats mer än 1 900 gånger över hela världen i enskilda fastigheter, fastighetsparker och lokaler spridda över ett brett område. Den anpassade tjänsten och det nära samarbetet med kunder och systempartners utgör grunden för den pågående utvecklingen av SAUTER-programvarulösningar.

 

Mer information: SAUTER Vision Center product page

» Ladda ner denna press release

 

Om SAUTER

Som den ledande leverantören av lösningar för fastighetsautomations teknik i Gröna Fastigheter, säkerställer SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialist på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa en energioptimerad drift av – i kontor och administrativa fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningar, sjukhus, industri fastigheter och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacentra. Med över 100 års erfarenhet och en erfarenhet av teknisk expertis är SAUTER en beprövad systemintegrator som står för kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer en översikt över energiflöden och konsumtion, och därmed utvecklingen av de inblandade kostnaderna.

 

SAUTER Group

 • Företag som är verksamt över hela världen med huvudkontor i Basel, Schweiz
 • Grundades 1910 och bygger på mer än 100 års tradition och erfarenhet
 • Med mer än 2 300 anställda är det närvarande och aktivt globalt runt om i världen
 • Kompletta fastighetshanteringslösningar från en enda källa
  Fokus: maximal energieffektivitet och hållbarhet
 • Investeringsskydd och driftssäkerhet under hela fastighetens livscykel
 • Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration sektorn
 • Medlem i eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU), BACnet International, EnOcean Alliance
 • Utmärkta referenser tillgängliga på sauter-controls.com och sauter.se
© 2020  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna