Skip to main content

Välgrundade beslut för anläggningens effektivitet med SAUTER Vision Center 7.1

10 juni 2022 | media releases

Välgrundade beslut för anläggningens effektivitet med SAUTER Vision Center 7.1

De boendes och operatörernas krav på fastighetsförvaltning förändras ständigt. För att möta dessa växande krav utvecklar SAUTER kontinuerligt sina mjukvarulösningar. Holistiska fastighetsledningssystem måste ha tre väsentliga egenskaper för att säkerställa resursoptimerad drift: De ska kontinuerligt anpassas till nya krav, vara anpassningsbara och ha en enkel och tydlig design. Av denna anledning utökar SAUTER modulen Analytics och energihantering (förkortat AEM) i SAUTER Vision Center.

Modulen ” Statusinformation ” och en tachometerwidget är nya i SAUTER Vision Center 7.1.

Nya widgets och diagram för instrumentpanelen för energihantering

Förutom linjer, steglinjer, stapeldiagram och cirkeldiagram, tillåter den nya SVC-versionen att ytterligare energispecifika diagram som spridnings- och mattdiagram visas direkt i instrumentpanelen. En ny funktion är jämförelsediagrammet, som inte bara visar aktuella värden utan även tidsförskjutna värden (t.ex. jämförelse med föregående vecka, månad, kvartal eller år) i samma diagram.

En ny widget finns också tillgänglig för instrumentbrädan – tachometer. Denna widget kan användas för att visa flera värden samtidigt i färgkodad form i ett 100 % område som ska definieras i instrumentpanelen.

Dessa optimeringar och tillägg bygger på innovationerna i SVC 7:

 • Analys och energihantering (AEM): Detta verktyg tillhandahåller visuella representationer som mattor och spridningsdiagram, men även statistiska utvärderingsalternativ med histogramdiagram och valfri beräkning av Gaussfördelningen.
 • Objektinformationstavla (OIB): All information om objektet är synlig med god överblick.

Ny modul: Status Information

Med den nya modulen ”Statusinformation” listas avvikelser från den automatiska driften tydligt. Således är tillstånd som manuell drift, ”Out of Service” eller ”Åsidosatt” lätt att känna igen och tydligt visas. På så sätt kan anläggningsoperatörer omedelbart få reda på vilka anläggningsbrytare (objekt) som har kopplats om från automatisk till manuell drift. Detta innebär att inga inställningar glöms bort efter serviceanrop som kräver manuell drift. Dessa listor är individuellt konfigurerbara och kan därför anpassas efter kundens önskemål.

 

SAUTER Vision Center 7.1 stöder säker kommunikation och processanslutning med BACnet/SC.

SVC 7.1 erbjuder möjligheten att upprätta en säker anslutning till en BACnet Secure Connect (BACnet/SC)-hub. Detta gör att fjärrplatser kan konfigureras via BACnet/SC med en krypterad anslutning och ett motsvarande certifikat. Distribuerade sajter kan därmed kopplas direkt och säkert till molnet med hjälp av BACnet/SC.

BACnet/SC utökar befintlig BACnet-specifikation och använder TLS-protokollet för att autentisera enheter i ditt byggnadsautomationsnätverk och kryptera deras kommunikation.

 

Andra viktiga säkerhetsfunktioner

Nya kriterier har implementerats i SAUTER Vision Center-hanteraren och installationsprocessen för IT-säkerhet och databasintegration för att möta strängare krav:

 • Obligatoriskt byte av lösenord vid första inloggning
 • Val av lösenordskriterier för SVC Services och SQL-databas under installation enligt IT-säkerhetsriktlinjer.
 • Kryptering av lösenord i hela systemet
 • Definition av en driftsättningsperiod
 • Uppdelning av SQL-databasvägar för databasen och loggfiler (BSI samt Microsoft-rekommendationer)

API-gränssnitt för datautbyte med AI-system

API-gränssnittet kan användas för säkert datautbyte med AI-system i molnet.

På så sätt är driftoptimering baserad på självlärande algoritmer för hög kontrollnoggrannhet med minskade energikostnader och ett optimerat koldioxidavtryck. SAUTER-autopiloten för fastigheter blir verklighet.

 

SVC version 7.1 är tillgänglig nu. Kontakta vår försäljningsavdelning.

Ladda ner Media Release (Engelsk)

 

Om SAUTER

om ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomations teknik i gröna byggnader, säkerställer SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialiserad på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa den energieffektiva driften av fastigheter. Våra produkter, lösningar och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela livscykeln i en fastighet – från planering och konstruktion till drift – i kontor och administrativa fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningarsjukhusindustribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar , hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är  SAUTER en beprövad systemintegratör som står för kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 • Ett internationellt bolag med huvudkontor i Basel, Schweiz
 • Grundades 1910 och kan förlita sig på mer än 100 års tradition och erfarenhet
 • Har idag ca 2700 anställda, är verksam över hela världen och expanderar kontinuerligt
 • Helhetslösningar från en enda källa, med fokus på att ge maximal  energieffektivitet och hållbarhet
 • Säker investering plus driftsäkerhet under hela livscykeln för fastigheten
 • Teknikledande inom fastighetsautomation och systemintegration
 • Medlem i bacBACnet Interest Group (BIG-EU)(BIG-SE)BACnet InternationalEnOcean Alliance
 • Referenser finns på: sauter-controls.com och www.sauter.se
© 2022  Fr. Sauter AG Alla rättigheter förbehållna